جيولوجي ومعدن

پوهنحي جيولوجي ومعادن در سال 1358 شمسي در چوكات پوهنتون پولي تخنيك كابل تأسيس و در زمینه تربیه کادر های ملی انجنیری به سویه های لیسانس، ماستر ودکتور به مثابه عنصر تکامل دهنده صنایع کشور نقش کلیدی را بازی نموده است. سهم فارغان این پوهنځی در باز سازی و احیای مجدد کشورما افغانستان عزیز با ارزش‌تر از دیگران تلقی می‌شود و استادان والاگهر آن با علاقه فراوان  و قلب‌های مملو از عشق به میهن به منظور ارتقای سطح دانش محصلان عزیز به تدریس می‌پردازند . در تشكيل اين پوهنحي پنج ديپارتمنت اختصاصي فارغ دهنده و یک ديپارتمنت عمومي ذيل ميباشد:

1-ديپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکشاف معادن - سال تاسيس 1346

2-دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز - سال تاسيس 1346

3- دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه برهنه -  سال تأسيس 1391

4-دیپارتمنت انجنیری استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه زیرزمینی- سال تأسيس 1349

5-دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی - سال تأ سيس 1392

 6- ديپارتمنت تربيت بدني

از سال تاسیس پوهنحی بدینسو به تعداد بیشتر از 3000 انجنیران متخصص از رشته های جیولوجی و اکتشاف معادن، انجنیری استخراج معادن، نفت و گاز  به سویه های لیسانس، ماستر و حتی دوکتورا فارغ التحصيل گردیده اند  و همچنان اولین دوره فارغین رشته جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی و  را به سويه لیسانس در سال (1397) به جامعه تقدیم می نماید . اين انجنيران طي ساليان متمادي نقش بسیار ارزنده و كليدي در عرضه معادن و صنايع و در مجموع انكشاف و توسعه اقتصاد ملي افغانستان داشته و دارند .

اهداف اساسی پوهنځی

 1. تربیه انجنیران به سویه عالی که از اندوخته های کافی در مورد جدید ترین پیشرفت‌های علوم ساینس و تکنالوژی برخوردار بوده و در بخش های نظری و عملی رشته‌های تحصیلی شان آگاهی کامل داشته باشند.
 2. تربیه جوانان به‌منظور خدمتگزاری به جامعه با در نظر داشت روحیه عالی ارزش های حقوقی، ملی و درک مسولیت های وظیفوی .
 3. انجام تحقیقات و تشبثات علمی به منظور مساعد ساختن زمینه برای رشد و ارتقای افغانستان نوین و ایجاد هسته لابراتوارهای تحقیقاتی به منظور رسیدن به اهداف فوق.
 4. تربیه کادرهای علمی و تدریسی برای کشور در سکتور جیولوجی و معادن.
 5. ایجاد فضای مناسب برای تدریس و جلوګیری از تمام انواع تعصبات ( سیاسی ، قومی، زبانی و مذهبی)
 6. معاصر سازی ومعیاری سازی کریکولم های درسی با استندردهای منطقوی و بین المللی به شکل مستمر
 7. تکمیل کادر علمی دیپارتمنتها به اساس ضرورت درمطابقت با لایحه شمولیت در کادرعلمی
 8. جستجو منابع  و ارگانهای کمک کننده جهت تطبیق بهتربرنامههای پلان استراتیژیک پوهنځی
 9. تطبیق پالیسیهای ارزیابی خودی و ارزیابی از کیفیت تدریس درسطح پوهنځی
 10. مجهزنمودن صنوف درسی دیپارتمنتها با تکنالوژی جدید تدریس
 11. کاربرد تکنالوژی و روشهای جدید تدریس برای بهبود کیفیت تدریس
 12. تالیف و ترجمه مواد درسی نظری وعملی با کیفیت عالی.
 13. بر قرار ساختن روابط علمی با موسسات و جوامع داخلی و خارجی.
 14. افزایش و نشر آثار تحقیقاتی علمی اعضای کادرعلمی پوهنځی.
 15. تربیه لابرانتها وتکنیشنها برای لابراتوارهای دیپارتمنت
 16. امضای تفاهم نامه مشترک با کشورهای جرمنی، ایران, چین و سایر کشورهای ذیعلاقه
 17. اعزام اساتید جوان به کشور های مختلف به جهت ادامه تحصیل در مقاطع ماستری و دوکتورا.
 18. اعزام اساتید به کشور های ایالات متحده امریکا، جرمنی، ایران و دیگر کشور ها برای برنامه های آموزشی کوتاه مدت به منظور ارتقاه ظرفیت مسلکی و آشنا شدن با وسایل و تجهیزات معاصرد ر بخش جیولوجی و معادن. 

تهیه تجهیزات و سامان آلات مدرن برای لابراتوارهای دیپارتمنت های انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن، نفت و گاز، استخراج معادن و جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی.

دیدگاه

پوهنحي جيولوجي ومعادن یک واحد تحصیلات عالی برای دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، آموزش و تربیه کادر های جوان در این پوهنحي توسط استادان مجرب دیپارتمنت ها صورت میگیرد. انجنیران مسلکی  این پوهنحي جيولوجي ومعادن  میتواند کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات جامعه سوق دهد.

رسالت

پوهنحي جيولوجي ومعادن مانند سایر پوهنحي در تربیه کادر های انجنیران مسلکی به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص ، اکتشاف واستخراج معادن ترتیب نقشه های مختلف جیولوجی، تعیین مفیدیت و اقتصادی بودن معادن مختلف به منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

معرفی مختصر رئیس پوهنځی جیولوجی ومعادن

اسم – عبدالرشید، تخلص – اقبال، وظیفه - رئیس  پوهنځی جیولوجی و معادن، درجۀ تحصیل – ماستر، رتبۀ علمی پوهنوال

  تحصیلات:

 1. مکتب ابتدایی – چک وردک
 2. مکتب ثانوی- لیسۀ جامی هرات
 3. دورۀ لیسانس و ماستری – انستیتوت نفت و کیمیای آذربایجان

  تجربۀ کاری:

 1. انجنیر در وزارت معادن و صنایع در سال 1365
 2. خدمت مقدس عسکری از سال 1365 الی 1366
 3. انجنیر در WAPECA،وزارت انرژی و آب در سال 1367
 4. استاد در دیپارتمنت انجنیری معادن نفت و گاز پوهنتون پولی­تخنیک کابل از آغاز سال 1368 الی اکنون
 5. استاد و مدیر تحریرات انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال 1369-1370
 6. سرپرست ریاست انستیتیوت پولی­تخنیک کابل در سال 1377
 7. رئیس پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی­تخنیک کابل از برج ثور 1398 الی اکنون
 8. همکار با مؤسسات مختلف ملی و بین­المللی

 

معرفی مختصر معاون پوهنځی جیولوجی ومعادن

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/f2_0.PNG نام :عبدالحمید, تخلص:صدیقی, ولایت:غزنی, درجه تحصیل : ماستر, درجه علمی : پوهنیار​, محل تحصیل : کابل​, مدت خدمت: 3 سال, تعداد آثار علمی : در حدود 3 اثر

شماره تماس : +93708287704ایمیل آدرس : abdulhameedsediqi3@gmali.com

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/3k.PNG

 

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/kj(1).PNG

https://kpu.edu.af/sites/kpu.edu.af/files/images/2k(1).PNG