مجله علمی و پژوهشی

نام مجله: مجله بین المللی انجنیری و فناوری پوهنتون پولی تخنیک کابل (KPU-iJET)

درباره مجله:

مجله بین‌المللی انجنیری و فناوری  (KPU-iJET) یک انجمن بین‌المللی با دسترسی آزاد برای دانشمندان و انجنیران درگیر در تحقیق برای انتشار مقالات و داوری با کیفیت بالا است. مقالات برای انتشار از طریق بررسی همتایان انتخاب می شوند تا از صحت، مرتبط بودن و خوانایی اطمینان حاصل شود. این مجله یک سیاست نمایه سازی جامع را تضمین می کند تا مقالات منتشر شده را در معرض دید جامعه علمی قرار دهد.

Journal URL: www.kpu-ijet.af

URL for Current Issue: https://kpu-ijet.af/kpu/index.php/kpu/issue/view/2

URL for Members of Editorial Board: https://kpu-ijet.af/kpu/index.php/kpu/about/editorialTeam

Email: ijet@kpu.edu.af

 

image.png