منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۵۱
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1399 دیپارتمنت شهرسازی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی ساختمانی دیپارتمنت شهرسازی با کود (  (28-90-A3-080-02-007 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 27 جدی سال 1399 الی 27 دلو سال 1399  درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

 

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدسترخویش به کارد علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت  GIS  سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(28-90-1A3-087-02-002) به  سویه دکتورا، ماستر ویا لسانس  ضرورت دارد - اعلان باردوم

متقاضیان واجد شرایط از . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ - ۱۴:۵۱
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1399 دیپارتمنت شهرسازی به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی ساختمانی دیپارتمنت شهرسازی با کود (  (28-90-A3-080-02-007 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 27 جدی سال 1399 الی 27 دلو سال 1399 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدسترخویش به کارد علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت  GIS  سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(28-90-1A3-087-02-002) به  سویه دکتورا، ماستر ویا لسانس  ضرورت دارد - اعلان باردوم

متقاضیان واجد شرایط از . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۳:۱۸
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی کمپیوترساینس خویش به کارد علمی جدید ضرورت دارد

پوهنتون پولی تخینک کابل در دیپارتمنت سیستم های معلوماتی(IS) در سال 1399 به یک بست کادر علمی با کد(A3-081-02-009-28-90) به  سویه دکتورا ویاماستر اشد ضرورت دارد - اعلان باردوم.

 

متقاضی . . .