منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۸:۲۷
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیولوجی و معادن انجنیری جیولوجی و انکشاف معادن 79-02-07-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ فوق درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان طی مراحل نمایند.                                                                                    . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۱۴:۳۶
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری ساختمان های ترانسپورتی انجنیر راه آهن 84-01-06-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۸:۲۷

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیولوجی و معادن انجنیری جیولوجی و انکشاف معادن 79-02-07-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۹ - ۱۴:۳۶

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری ساختمان های ترانسپورتی انجنیر راه آهن 84-01-06-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۹ - ۱۰:۲۰

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک لسان های خارجی 77-04-04-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۱۱:۴۴

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری کیمیاوی 78-03-05/06-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۱۱:۳

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری ساختمان های ترانسپورتی راه آهن 84-01-06-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ - ۱۰:۳۲

اعلان سه بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری کمپیوتر 81-01-05/07/08-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .