منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۴:۱۴
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری ساختمان های ترانسپورتی انجنیری راه آهن 28-90-A3-84-01-02 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ فوق درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان طی مراحل نمایند.

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۴:۴
Background image

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 ساختمانی شهرسازی 28-90-A3-80-02-04 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ فوق . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۴:۱۴

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری ساختمان های ترانسپورتی انجنیری راه آهن 28-90-A3-84-01-02 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۴:۴

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 ساختمانی شهرسازی 28-90-A3-80-02-04 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ فوق . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۹/۶ - ۱۳:۵۸

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انحنیری مواد غذایی 28-90-A3-78-05-05 بار ششم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۶:۱۲

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک انجنیری برق 28-90-A3-77-01-08 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۴:۱۵

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک میخانیک نظری و تطبیقی 28-90-A3-77-03-06 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۳:۴۴

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری صنایع مواد غیر عضوی 28-90-A3-78-04-05 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .