منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت انجنیری برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت انجنیری برق با کود (  (28-90-A3-077-01-002 (  (28-90-A3-077-01-006 دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22 حمل سال 1400 الی 22 ثور سال 1400  درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۵
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت فزیک به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت فزیک با کود (  (28-90-A3-077-06-003 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22 حمل سال 1400 الی 22 . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت انجنیری برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت انجنیری برق با کود (  (28-90-A3-077-01-002 (  (28-90-A3-077-01-006 دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۵
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت فزیک به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت فزیک با کود (  (28-90-A3-077-06-003 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22 حمل سال 1400 الی 22 . . .

جمعه ۱۴۰۰/۱/۶ - ۲۰:۱۹
Background image

اعلان بست کادری  دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنځی انجنیری منابع آب پوهنتون  پولی تخنیک کابل

پوهنتون  پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنځی انجنیری منابع آب و محیط زیست در سال 1400 هجری خورشیدی به دو بست کادری علمی با کد:

  1. ( 90-28-A3-005-01-082) برای بار . . .