منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۹:۴۴
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (28-90- A3 – 077-06-003) به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/03/24 الی 1400/04/08 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۰:۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت انجنیری برق خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری برق دو بست با کود 28 -90 – A3 – 077 – 01 – 002) و ( 28 – 90 – A3 – 077 – 01 – 006)   به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد ( اعلان بار دوم).

متقاضیان واجد . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۹:۴۴
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (28-90- A3 – 077-06-003) به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/03/24 الی 1400/04/08 درخواستی های شمولیت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۰:۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت انجنیری برق خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری برق دو بست با کود 28 -90 – A3 – 077 – 01 – 002) و ( 28 – 90 – A3 – 077 – 01 – 006)   به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد ( اعلان بار دوم).

متقاضیان واجد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۱:۵۳
Background image

دیپارتمنت انجنیری شبکه موسسه تحصیلات عالی ارزگان درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری شبکه پوهنځی کمپیوترساینس سه بست با کود(  (28-25-G3-06-02-02(  (28-25-G3-06-02-03(  (28-25-G3-06-02-04 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/2/15 الی 1400/3/15 . . .