بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۹ - ۱۳:۵۹
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک انجنیری برق 77-03-06-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس از تاریخ . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۱۲:۵
Background image

اعلان سه بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری شبکه 81-03-08/09/10-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا لیسانس . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۱۲:۰
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست اقتصاد رشتوی و تاریخ 82-01-05-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۱۱:۱۲
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک میخانیک نظری و تطبیقی 77-03-06-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ - ۹:۴۷
Background image

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری کیمیاوی 78-03-05/06-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۳:۴۴
Background image

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری صنایع مواد غیر عضوی 78-04-04/06-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۳:۲۰
Background image

اعلان سه بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری کمپیوتر 81-01-05/07/08-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست انجنیری ساختمان های آب 82-02-09-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۰:۱۳
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست اقتصاد رشتوی و تاریخ 82-01-02-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر . . .

Pagination