آمریت تکنالوژی معلوماتی

 • معرفی

در عصر که ما زندگی مینمایم عصر فن، تخنیک و تکنالوژی است ازینرو تکنالوژی جهت استفاده برای ادارات بسیار با ارزش بوده که اکثر ادارات بطور کامل درک کرده اند استفاده از تکنالوژی معلوماتی کارهای روزمره را سرعت می بخشد و مراجعین میتواند از سهولت های زیادی مستفید شوند. پوهنتون ها نیز با استفاده از تکنالوژی خدمات بهتر، سریعتر، با دقت و با کیفیت ارائه می نماید. به همین اساس آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون پولی تخنیک کابل همیشه کوشا بوده که استفاده اعظمی از تکنالوژی عصر جدید در زمینه سهل سازی ارائه خدمات در این پوهنتون نماید. این آمریت در سال 2004 در ساختار تشکیلاتی معاونیت علمی بحیث مرکز تکنالوژی معلوماتی (ITCKPU) بمیان آمد.

 • اهداف

طرح برنامه ‌های مؤثر، کنترول و نظارت از امور فنی و تخنیکی سخت افزاری، نرم افزاری و سرور های شبکه، ایجاد و فراهم آوری تسهیلات و ضروریات لازم تکنالوژی معلوماتی مطابق به استندردهای ملی و بین المللی در سطح پوهنتون پولی تخنیک کابل به شکل منظم.

 • دیدگاه

آمریت تکنالوژی معلوماتی متعهد به نقش رهبری خویش در راستای تقویت اهداف ملی واستراتیژی پوهنتون پولی تخنیک کابل مطابق به انتخاب روش های مفید و مؤثر در زمینه پیشرفت و نوآوری های تکنالوژیکی می ‌باشد.

 • خدمات

 1. ارائه خدمات انترنتی برای اساتید، کارمندان و محصلین پوهنتون.
 2. ثبت و ایدیت کلیپ های ویدیویی درسی استادان در استودیو پوهنتون.
 3. کنترول، نظارت، نصب و چک کمره های امنیتی در پوهنتون.
 4. حل مشکلات نرم افزاری وسایل تکنالوژیکی استادان، کارمندان و محصلین پوهنتون.
 5. حل مشکلات سخت افزاری وسایل تکنالوژیکی تمام شعبات پوهنتون.
 6. ساختن ایمیل های رسمی برای استادان و کارمندان با استفاده از (Domain: kpu.edu.af) پوهنتون.
 7. نشر اخبار، اعلانات، سمینارها، بیوگرافی اساتید و تمام امورات لازمی دیگر در ویب سایت پوهنتون.
 8. پیشبرد امور سیستم HEMIS پوهنتون.
 9. کنترول ازسیستم بایومتریک لیلیه که شامل (Access Control ,Real time ,Attendance) میشود.
 10. ارائه خدمات آموزشی برای محصلین پوهنتون در صنف ها ولابراتوار های آمریت تکنالوژی معلوماتی.
 11. ارائه خدمات تماس های داخلی و بیرونی از طریق سیستم PBX و سیستم IMS برای منسوبین پوهنتون.
 • فعالیت ها

فعالیت های اجراء شده در سال جاری (۱۴۰۲) هـ ش:

 1. عقد تفاهمنامه میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و شرکت مخابراتی افغان تیلی کام جهت فعال سازی سیستم IMS برای تماس های بیرونی با استفاده از سیت های GRANDSTREAMو توزیع آن برای شعبات مشخص شده.
 2. ایجاد اطاق کنفرانس های ویدیویی (Conferencing Room) در مرکز تکنالوژی معلوماتی.
Photo