دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در سال 1346 هجری شمسی در اولین روز آغاز دروس در پوهنتون پولی تخنیک کابل زیر نام " دیپارتمنت جیولوجی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد " تاسیس گردیده و بحیث دیپارتمنت مادری تا اکنون به فعالیت خود بحیث یک کانون فارغ دهنده انجنیران جیولوجی و معادن ادامه میدهد.

یک سال بعد از تاسیس این دیپارتمنت ، دیپارتمنت جدیدی زیر نام " دیپارتمنت استخراج معادن جامد" و دو سال بعد آن دیپارتمنت دیگری زیر نام" دیپارتمنت جیولوجی، تفحص، اکتشاف و استخراج معادن نفت و گاز" از این دیپارتمنت جدا گردیده اند، که هر دو دیپارتمنت متذکره ، تا حال بحیث دیپارتمنت های فارغ دهنده در بخش انجنیری استتخراج معادن جامد و انجنیران معادن نفت و گاز به فعالیت علمی و اکادمیک خود ادامه میدهند.

در سال1392 با در نظر داشت اهمیت تحقیقات جیو انجنیری و هایدروجیولوجی در امور متخلف ساختمانی و صنعتی، دیپاتمنتی زیر نام" جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی" از دیپارتمنت متذکره بحیث دیپارتمنت مستقل و فارغ دهنده مجزا گردیده، که امید است اولین دور انجنیران بخش جیو انجنیری و هایدروجیولوجی را در سال 1397 تقدیم جامعه نماید.

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن در طول حیات اکادمیک خود تا حال در حدود بیشتر از (2000) انجنیران بخش جیولوجی را به سویه لیسانس، ماستر و دوکتورا تربیه نموده و غرض خدمت به مردم و کشور به جامعه افغانی تقدیم نموده است. انجنیران جیولوجی که از این دیپارتمنت فارغ التحصیل شده اند در بخش های نقشه برداری جیولوجیکی، تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده ، هایدروجیولوجی و جیولوجی انجنیری فعالانه کار نموده و بحیث متخصصین ورزیده در تهیه نقشه های جیولوجیکی ساحات مختلف کشور، تفحص و اکتشاف و محاسبه ذخایر معادن مختلف مانند مس، طلا، نقره، معادن پولی میتال، سنگ های قیمتی و تزئینی سهم ارزنده خود را ایفا نموده اند، آنها در تعیین کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی دسترسی کامل داشته و برای احداث ساختمان های صنعتی و مدنی، بند و انهار، سرک سازی ، نصب پایه های برق و غیره امور ساختمانی تحقیقات لازم و ضروری جیولوجی را به وجه احسن انجام داده اند.

در سال1393  بنا بر پیشنهاد مجلس استادان دیپارتمنت، تائید شورای علمی پوهنحی و شورای علمی پوهنتون و تصویت مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی نام این دیپارتمنت به دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن تعویض گردید.

در جریان فعالیت این دیپارتمنت کتب درسی، ممد درسی، رهنمای لابراتواری و لکچر نوت ها در مضامین مختلف از طرف استادان خارجی و داخلی تهیه و تالیف گردیده و غرض استفاده محصلین به طبع آنها نشر اقدام گردیده است.

پروسه تالیف و ترجمه کتب درسی و ممد درسی در حال حاضر در دیپارتمنت رونق خوب یافته و به همت استادان مجرب این دیپارتمنت ده ها کتب در مورد مضامین مختلف مانند جیولوجی عمومی، علم معادن، جیو کیمیا، تفحص و اکتشاف معادن، جیولوجی انجنیری و هایدروجیولوجی، جیولوجی افعانستان در دو جلد (جلد اول جیولوجی و جلد دوم معادن مواد مفیده )، جیولوجی ساختمانی، اساسات پتروگرافی، اساسات جیمولوجی، مگماتیزم و میتالوجینی افغانستان و غیره به زبان های پشتو و دری تالیف و ترجمه گردیده، که در بهبود پروسه تدریس و ارتقا سطح دانش محصلین سهم بس ارزنده را ایفا نموده است.

در کادر علمی این دیپارتمنت در حال حاضر استادان ذیل شامل بوده که پروسه تدریس مضامین مربوط به دیپارتمنت و دیپارتمنت های همجوار را بصورت موفقانه انجام میدهند.

لازم است تا در انیجا از خدمات ارزنده تمام استادان داخلی و خارجی که در سال های گذشته صادقانه با تحمل مشکلات فروان در پروسه تدریس و سیر تکاملی دیپارتمنت سهم داشته اند با قدردانی یا آوری نموده، آنانیکه به دار فانی پیوسته اند، روح شان شاد باشد و آنانیکه در قید حیات هستند طول عمر را با زندگی پر سعادت برای شان آرزو مینمایم.

اهداف آموزشی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

متحصصینیکه در دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن به صورت مسلکی تربیه می شوند بصورت فشرده اهداف ذیل را بر آورده میسازند:

  1. تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد.
  2. تهیه و ترتیب نقشه های جیولوجیکی به مقیاس های مختلف
  3. تحقیقات جیولوجیکی پروسه های مختلف جیولوجیکی
  4. ارزیابی خطرات جیولوجیکی و اتخاذ تدابیر مقدماتی غرض جلوگیری آنها.
  5. اجرای امور جیوانجنیری و هایدروجیولوجی در مربوطات وزارت خانه های مختلف جمهوری اسلامی افغانستان.
  6. اجرای موفقانه امور لابراتواری در مربوطات ریاست سروی جیولوجی وزارت معادن و پطرولیم.
  7. تشخیص و تثبیت تیپ های صنعتی معادن مختلف
  8. محاسبه ذخایر مواد مفیده معادن به کتگوری ها و شیوه های مختلف
  9. دریافت وریانت های مساعد و مفید محاسبه ذخایر.
  10. پیشنهاد طریقه استخراج معادن و مشوره های مفید در این زمینه.

دیدگاه

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن یک واحد تحصیلات عالی برای دانش محصلان و انجنیران مسلکی شمرده می شود. این نهاد علمی در تربیه کادر های جوان مسلکی مطابق به نیازمندی های جامعه و کشور عزیز ما افغانستان به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و بنیه اقتصادی ملی کشور رول بس ارزنده را بازی مینماید، آموزش و تربیه کادر های جوان در این دیپارتمنت توسط استادان مجرب دیپارتمنت صورت میگیرد. انجنیران مسلکی دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن میتواند کشور را بسوی پیشرفت و ترقی مطابق به ایجابات جامعه سوق دهد.

رسالت

دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن مانند سایر دیپارتمنت ها در تربیه کادر های انجنیران مسلکی جیولوجی (انجنیر جیولوج) به منظور ارتقای سطح دانش محصلان و سهم گیری فعال آنها در تفحص و اکتشاف معادن مواد مفیده جامد ترتیب نقشه های مختلف جیولوجی، تعیین مفیدیت و اقتصادی بودن معادن مختلف به منظور ارتقا و رفاه اجتماعی مطابق نیاز مندی کشور رول ارزنده را بازی مینماید.

     هدف

هدف از آموزش انجنیران مسلکی در عرصه تولیدی مطابق به نیازمندی جامعه می باشد. به منظور  رسیدن به معیار های ستندرد نصاب تحصیلی (کریکولم) و نوسازی آن لازم است تا برای تحصیلات عالی با کیفیت تسهیلات لازم مطابق به معیار های جهانی، زمینه های خوب و امکانات بیشتر مهیا گردد تا دیپارتمنت های مختلف رشتوی بتوانند انجیران مسلکی را مطابق به نیاز مندی کشور به جامعه تقدیم نمایند.     

       

کریکولم دیپارتمنت انجنیری جیولوجی و اکتشاف معادن

صنف (اول) سمستر (اول)

کود مضمون  

  نام مضمون    

تعداد کریدیت

CO 101 

نقافت اسلامی     

1

CO 103

تاریخ  

1

EL 102

لسان خارجی – انگلیسی 

3

EL 113 

  ریاضیات عالی در علوم جیولوجیکی

4

CH 114

  کیمیای عمومی 

4

CO 123

    هندسه ترسیمی و رسم تخنیک 

2

EL 116

  فزیک 

 2

CS 119

اساسات کمپیوتر 

2

GE 104

  ورزش  

 1

مجموعه  

 

  20

صنف (اول) سمستر (دوم)

کود مضمون  

   نام مضمون   

تعداد کریدیت

CO 201    

ثقافت اسلامی       

1

EL 202 

  لسان خارجی – انگلیسی

 3

EL 213

  ریاضیات عالی در علوم جیولوجیکی 

  3

CH 214

    کیمیای عمومی      

  3

CH 251

   کیمیای تحلیلی

  2

CO 223

  هندسه ترسیمی و رسم تخنیک

   1 

EL 216

  فزیک 

  2

CS 219 

   اساسات کمپیوتر  

  2

GE 225  

جیولوجی عمومی

  3

مجموعه 

 

20

 صنف (دوم) سمستر (سوم)

کود مضمون  

  نام مضمون   

تعداد کریدیت

CO 301    

                ثقافت اسلامی  

   1

EL 302  

لسان خارجی – انگلیسی  

   2

EL 313   

  ریاضات عالی در علوم جیولوجیکی

  2

EL 316  

  فزیک

   2

EL 317 

  میخانیک تخنیکی 

  2

GC 318 

  جیودیزی انجنیری  

  2

GE 325

جیولوجی عمومی 

  3

GE 353 

   کرستالوگرافی  

   3

GE 327 

     پالیونتالوجی و جیولوجی تاریخی

   2 

GE 347  

کار ساحوی (جیولوجی عمومی)

   2

مجموعه  

 

 21

  صنف (دوم) سمستر (چهارم)

کود مضمون 

نام مضمون     

تعداد کریدیت

CO 401 

    ثقافت اسلامی 

    1

EL 402

   لسان خارجی – انگلیسی

  2

EL 417   

     میخانیک تخنیکی 

2

EM 408  

   الکتروتخنیک

  2

GC 418

   جیودیزی انجنیری      

2

GE 428 

   منرالوجی

3

GE 427

  پالیونتالوجی و جیولوجی تاریخی 

3

GE 429 

جیولوجی ساختمانی و نقشه برداری جیولوجیکی

3

GC 448

کار ساحوی (جیودیزی انجنیری

   2

مجموعه 

 

20

 صنف (سوم) سمستر (پنجم)

کود مضمون  

   نام مضمون  

    تعداد کریدیت

CO 501 

                  ثقافت اسلامی       

 1

GE 552

     استفاده کمپیوتر در جیولوجی   

2

GE 528

   منرالوجی

3

GE 554

     کرستال اوپتیک   

2

GE 558 

علم معادن      

2

GE 529   

  جیولوجی ساختمانی و نقشه برداری جیولوجیکی

2

GE 560

      تکتنونیک و جیودینامیک  

2

GE 538  

  جیومورفولوجی 

2

GE 531

  هایدروجیولوجی و جیولوجی انجنیری   

3

GE 549 

   کار ساحوی (نقشه برداری جیولوجیکی)   

2

مجموعه  

 

21

   صنف (سوم) سمستر (ششم)

کود مضمون

     نام مضمون  

تعداد کریدیت

CO 601    

               ثقافت اسلامی

1

GE 630 

  پتروگرافی احجار مگماتیکی      

3

GE 658

   علم معادن

2

GE 660 

    تکتونیک و جیودینامیک

2

GE 632  

جیولوجی محیط زیست و خطرات جیولوجیکی 

3

GE 636

  تفحص و اکتشاف معادن  

2

GE 662 

  امور معادن

2

GC 620

    سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

2

GE 672

مدیریت معادن

3

مجموعه 

 

20

 صنف (چهارم) سمستر (هفتم)

کود مضمون 

   نام مضمون 

تعداد کریدیت

CO 701     

                ثقافت اسلامی

  1

GE 739

  اساسات جیمولوجی

   2

GE 756  

  پتروگرافی احجار میتامورفیکی  

   3 

GE 757

    جیوکیمیا  

  2

GE 758 

علم معادن

   2

GE 759   

  ستراتیگرافی و سدیمنتولوجی      

  2

GE 761

   برمه کاری اکتشافی 

2

GE 734

جیوفزیک 

2

GE 736

     تفحص و اکتشاف معادن 

  2

GE 766 

  نوشتار علمی و ارائه   

  1

GE 772  

   قانون معادن 

   2

مجموعه 

 

  21

 صنف (چهارم) سمستر (هشتم)

کود مضمون 

    نام مضمون  

      تعداد کریدیت

CO 801    

                 ثقافت اسلامی

1

GE 839   

                  اساسات جیمولوجی

2

GE 857 

جیوکیمیا

2

GE 859  

                     ستراتیگرافی و سدیمنتولوجی

3

GE 842 

                     جیولوجی منطقوی و ستراتیگرافی افغانستان

2

GE 834 

جیوفزیک

 2

GE 836

تفحص و اکتشاف معادن

2

GC 836

مارکشیدری

1

GC 864

ریموت سنسنگ

2

EMRE 865 

                اقتصاد رشتوی

    2    

GE 866

نوشتار علمی و ارائه

1

مجموعه

 

  20   

صنف (پنجم) سمستر (نهم)

کود مضمون

نام مضمون 

تعداد کریدیت

GE 972

کار آموزی (کار ساحوی قبل از دیپلوم

5

GE 973

   دیپلوم دوره ی لیسانس

8

مجموعه  

 

13