دیپارتمنت تربیت بدنی :

دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۴۶ جهت رشد استعداد های ورزشی و رشد قوه جسمی محصلین ایجاد گردید. دیپارتمنت بدنی از همان زمان تا اکنون با داشتن استادان مجرب و مسلکی در پیشبرد دروس عملی و نظری در تربیه جسمی و دماغی محصلان در دو سمستر وظایف خویش را به وجه احسن پیش میبرند.

دیپارتمنت تربیت بدنی در گذشته در تشکیل خود ۸ تن استادان داشت ولی تا اکنون۵ تن استادان به سویه لیسانس اجرای وظیفه می نمایند.

استادان دیپارتمنت تربیت بدنی

اسم

ولد

پوهنتون

پوهنځی

سال شمول در وظیفه

رشته

رتبه علمی

احمد فایق

ضیا محمد

تعلیم وتربیه استاد ربانی

تربیت بدنی

۱۳۷۶

عمومی

امر دیپارتمنت

عبدالمعروف

عبدالجبار

تعلیم وتربیه استاد ربانی

تربیت بدنی

۱۳۷۷

 

استاد

عبدالوهاب

غلام حیدر

تعلیم وتربیه استاد ربانی

تربیت بدنی

۱۳۶۹

 

استاد

احمد جاوید

محمد ظاهر

تعلیم وتربیه استاد ربانی

تربیت بدنی

۱۳۷۷

 

استاد

فرشته

عبدالسمیع

 تعلیم وتربیه استاد ربانی

 تربیت بدنی

1395

 

استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیپارتمنت تربیت بدنی بر علاوه پیشبرد درس، تیم های منتخب ورزشی را نیز از میان محصلان ایجاد نموده که تیم های متذکره در مسابقات بیرونی اشتراک داشته و امتیازات خوبی را به ارمغان اورده است.

کامپلکس ورزشی پوهنتون پولی تخنیک

۱: ستدیوم ورزشی: دارای ساحه ازاد ولوژ بزرگ بوده که گنجایش 2000 تماشا چی را در یک زمان دارا است. در این ستدیوم علاوه بر مسابقات فوتبال ورزش هاکی، اتلتیک، (دوش، خیز دور، انداخت دسک، انداخت گلوله، و انداخت نیزه اجرا میگردد. که فعلآ در ان ساحه خیمه لویه جرگه قرار دارد.

۲: میدان های تینس

۳: میدان های سر باز بسکتبال

۴: میدان های سر باز والیبال

۵: کلپ مجهز پینگ پانگ

 ۶ : شطرنج

۷: میدان ستندرد فایبری ورزشی

۸: میدان فوتبال که اکنون تکمیل نگردیده است و کار اماده سازی ان جریان دارد

۹: حوض اببازی: با ظرفیت 1875 متر مکعب اب جهت اببازی محصلان با اطاق های لباس پوشی و اتاق های معاینات، تشناب و شاور ها وغیره اعمار گردیده است.

۱۰: کلپ بادی فتنس( وزن برداری و زیبای اندام)

۱۱: جمنازیوم ورزشی که بنای مجهز عصری میباشد صالون بزرگ ان برای تدویر کنفرانس ها،‌ تمرینات ورزشی در رشته های مختلف برای تربیه جوانان محصلان مهیا گردیده است که در تقویه انکشاف جسمی و مغزی دانش اموزان رول به سزای دارد. از این عمارت نه تنها برای تربیت بدنی دانش اموزان استفاده میگردد. بلکه داشتن ستیژه بزرگ متحرک و پرده کلان سینمای سکوپ ان زمینه را برای انعقاد مجالس عمومی، کنفرانس ها ، نمایشات فلم های علمی، انجنیری و همچنان نمایشات هنری مساعد ساخته شده است.

برگزاری مسابقات در پوهنتون پولی تخنیک دیپارتمنت تربیت بدنی همه ساله مطابق به تقسیم اوقات مرتبه خویش برای در مناسبت های مختلف تورنمنت ورزشی را در رشته های مختلف جهت انتخاب اعضای تیم منتخب ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار میگردد.

تیم های  ورزشی  منتخب پوهنتون پولی تخنیک : 

دیپارتمنت تربیت بدنی درسال 1395 برعلاوه بیشبرد دروس عملی ونظری در ساعات درسی مطابق به تقسیم اوقات ، وتمرینات ورزشی تیم های منتخب  ورزشی این پوهنتون ، فعالیت های ذیلرا نیز انجام داده است.

1 – به تاریخ 6 حمل سال 1395 تدویر مسابقات بدمنتون بین نوجوانان  به همکاری فدراسیون بدمنتون در جمنازیوم ورزشی این کانون ، که در محفل توزیع جوایز به ورزشکاران ، جناب محترم ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل سعید کاکر ، سفیر کشور اندونیزیا ، ریس فدراسیون بدمنتون افغانستان و امر دیپارتمنت واساتید ورزش اشتراک داشتند .

2- به تاریخ 20 ثور 1395 به دعوت امریت دیپارتمنت تربیت بدنی ، تیم ملی بسکتبال اناث افغانستان ، یک سلسله تمرینات مشترک در جمنازیوم ورزشی پولی تخنیک  اغاز نموداند .

3- به تاریخ  21 ثور اولین جلسه مقدماتی نهمین دور جام مسابقات فوتسال با نماینده گان تیم های فوتسال پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید.

4- به تاریخ  23 ثور1395 اغاز نهمین دور مسابقا ت فوتسال پوهنتون پولی تخنیک کابل ، در میدان فایبری فوتسال واشتراک تیم های در این مسابقات ، همچنان در این مسابات 16 تیم از پوهنحی های این پوهنتون اشتراک نموده بود.

5- به تاریخ 2 جوزا 1395 به جلسه مقدماتی با مسولین ونماینده گان تیم های کرکت پوهنحی ها برای تدویر مسابقات ونوعیت ان دایر گردید .

5- به تاریخ 3 جوزا 1395 دومین دور جام مسابقات کرکت میان 6 تیم از پوهنحی های پوهنتون پولی تخنیک کابل به همت دیپارتمنت تربیت بدنی دایر گردید.

6- به تاریخ 4 جوزا 1395 فینال مسابقات فوتسال میان تیم های پوهنخی منابع اب و الکترومیخانیک ، با حضور جناب محترم سعید کاکر ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل . معاون علمی ، ریس های پوهنحی ها و شمار اساتید . دایر گردید . که در نتیجه تیم منابع اب مقام اول تیم الکترومیخانیک مقام دوم وتیم جیوماتیک وکدستر در سکوی مقام سوم قرار گرفت.

7- به تاریخ 4 جوزا 1395 محفلی با شکو وبی سابقه به مناسبت تقدیر از ورزشکاران فوتسال در جمنازیوم ورزشی تدویر یافت . در محفل جناب محترم سعید کاکر ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، جناب معاون علمی ، ریس های پوهنحی ها،اساتید وشماری زیادی محصلین اشتراک داشتند .

درختم  محفل تقدیر نامه ها ، مدال ها و جام قهرمانی گه از طرف دیپارتمنت تربیت بدنی تهیه شده بود  به ورزشکاران تفویض گردید.

 8- به تاریخ 9 جوزا 1395 محفلی تقدیر از ورزشکاران پوهنحی الکترومیخانیک از طرف ریاست پوهنحی مربوطه تدویر یافت که طی ان از اساتید دیپارتمنت تربیت بدنی نیز تقدیر به عمل امد .

9- به تاریخ 9 جوزا 1395 دومین جام مسابقات تینس روی میز به شکل انفرادی میان 20 تن ورزشکاران در کلپ  تینس روی میز به سیستم لیک دایر گردید.که مدت دوروز ادامه خواهد یافت .

10- به تاریخ 11 جوزا اخرین مسابقات کرکت میان تیم های پوهنحی ساختمانی و جوانان بلاک های رهایشی دایر گردید . که تیم ساختمانی مقام اول ، تیم بلاک ها مقام دوم وتیم تکنالوژ ی کیمیاوی مقام سوم را از ان خود نمو داند.

11- به تاریخ 11 جوزا 1395 فاینال مسابقات تینس روی میز دایر گردید. که در نتیجه محمد فرزاد مقام اول فرید احمد مقام دوم ومنص.ر مقام سوم را از ان خود نموداند .

12-  به تاریخ 12جوزا395 محفل با شکوه ی، به مناسبتی تقریر از ورزشکاران مسابقات تینس روی میز ، کرکت و ورزشکاران که از بیرون کشور مدال اوردند . در جمنازیوم ورزشی دایر گردید                                             در این محفل محترم ریس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، روسا ی پوهنحی ها و اساتید محترم حضور داشتند . در محفل ضمن قدردانی از .رزشکاران . از محترم احمد فایق ضیایی امر دیپارتمنت تربیت بدنی و عبدالمعروف ستاری استاد دیپارتمنت تربیت بدنی نیز توسط محترم پوهندوی دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکر ریس پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز با تفویض تقدیر نامه  قدردانی شد .

13 – به تاریخ 4 سرطان1395 تیم منتخب فوتسال پوهنتون پولی تخنیک کابل ، در مسابقات جام محصلین ، که به همت پوهنتون امریکایی در افغانستان دایر گردیده بود اشتراک نمود. این در حالست که سال پار تیم منتخب پوهنتون پولی تخنیک کابل مقام سوم را در همین جام از ان خود نموده بود.

این مسابقات در هفته یک بار در سالون ورزشی پوهنتون امریکایی در افغانستان دایر میگردد.

14- به تاریخ 15 اسد 1395 تیم منتخب فوتسال پوهنتون پولی تخنیک کابل ، در جام محصلین ، با بر داشتن رقیبان در مسابقات توانست در بین 8 تیم برتر از پوهنتون های دولتی و غیر دولتی . مقام اول این جام را نصیب خود نماید .در جریان مسابقات ، حضور گرم هیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز افتخار بزرگ بود .

15- به تاریخ 21اسد 1395 هیت رهبری ودیپارتمنت تربیت بدنی پوهنتون پولی تخنیک کابل از قهرمانی تیم منتخب فوتسال در جام محصلین تقدیر به عمل اورد

16- به تاریخ عقرب 1395 مسابقات اتخاباتی والیبال میان تیم های والیبال پوهنحی های چندگانه پولی تخنیک کابل در جمنازیوم ورزشی پولی تخنیک دایر گردید

16- به تاریخ 17 عقرب فاینل مسابقات والیبال بین تیم های طی محافل با شکوه دایر گردید. در محفل  هیت رهبری واساتید محترم و محصلین حضور داشتند . در ختم محفل تقدیر نامه ها وجوایز که از طرف دیپارتمنت تربیت بدنی در نظر گرفته شده بود به ورزشکاران توزیع گردید.

17- به تاریخ 12 قوس  1395 تیم منتخب هندبال پوهنتون پولی تخنیک کابل با تیم ملی کمیته ملی المپیک کشور مسابقه دوستانه را انجام داد. تیم منتخب هندبال پولی تخنیک کابل توانست که با تفاوت 27 در مقابل 24 برتیم ملی هند بال کمیته ملی المپیک کشور برتری حاصل نماید.

در جریان این مسابقات ، محترم ظاهر اغبر ریس کمیته ملی المپیک افغانستان ، ریس فدراسیون هندبال ،و محترم احمد فایق ضیایی آمر دیپارتمنت تربیت بدنی پولی تخنیک کابل حضور داشتند

18- به تاریخ  21جدی  1395 مسابقات  سرتاسری بدمنتون  به منظور انتخاب بازی کنان تیم ملی به همت فدراسیون ملی بدمنتون .در جمنازیوم ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردید. در این مسابقات تیم منتخب بدمنتون پولی تخنیک کابل توانست که در بین 8 تیم از مرکز و ولایات مقام نخست این مسابقات را از ان خود نماید.