د جیولوجی انجنیری او هایدروجیولوجی د درسی ټولګیو پرانيستل

23 زمری, 1397

امروز سه شنبه مورخ 22 اسد سال 1397 هجری خورشیدی که مصادف است با 14 اگست سال 2018 صنف های دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی از طرف رییس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید " کاکر "، نماینده موسسه

د معیار بدلون بدل سیمینار، د کابل د پولي ټخنیک پوهنتون لپاره د څوارلسم کمیټې جوړښت

21 زمری, 1397

سیمینار تحت عنوان  تغییر معیارها،ساختارولاحیه وظایف کمیته چهارده گانه پوهنتون پولی تخنیک کابل به تاریخ 21/5/1397 در تالار تکنالوژی معلوماتی این محیط اکادمیک با تلاوت آیات چند ازکلام الله مجید آغاز یافت .

د موادو ټیکنالوژی دیپارتمنت د ډیپلوم پروژو دفاع

20 زمری, 1397

محصلان دیپلوم نویس رشته تکنالوژی مواد عضوی به خاطر بهبود کاریابی فارغان این رشته وقایم نمودن روابط پوهنتون با مؤسسات تولیدی ویا کنترول کننده مانند اداره ملی نورم ستندرد ( انساء) از پروژه دیپلوم خویش در حضور داشت کمسیون منتخب دفاع پروژه ها

د ښاري پراختیا او مسکن وزارت کې د ودانیو د پوهنځي دفاع

10 زمری, 1397

پوهنتون پولیتخنیک کابل در نظر دارد جهت نزدیک ساختن بازار کار به نهاد آکادمیک، محافل دفاع پروژه دیپلوم فارغ التحصیلان را در سکتور های مرتبط به رشته های پولیتخنیک دایر نماید.

پاڼې