ښاغلی خواجه محمد انور نوری د کابل پولی ټخنیک پوهنتون د مالیې او اداري مرستیال کارمندانو او کارکونکو ته معرفي شول

14 اپرېل, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت.متعاقبآ محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد "خالقی " معاون علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل ضمن تبریکی به معاون جدید التقررمالی واداری پوهنتون پولی تخنیک کابل ازکارکردهایی محترم غلام اولیا "پوپ

په افغانستان کې د اوبو سرچینو د مدیریت ملي سیالۍ

11 اپرېل, 2019

مسابقه ملی (مدیریت جامع منابع آب) درافغانستان به ابتکارپوهنحی انجنیری منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون جرمن قزاق ،شبکه جوانان آسیای مرکزی برای آب ،موسسه DAAD  وچند نهادهمکار، برای محصلان پوهنتون ها که قبلآ دراین برنا

د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د محصلانو لپاره د AIESEC معلوماتو پروګرام

10 اپرېل, 2019

برنامه معلوماتی نهاد آیسک (AIESEC) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف مسولین نهاد متذکره برای محصلان این پوهنتون جهت دست یابی به کار درکمپنی های خارجی ونحوه شمولیت در ان نهاد ها دایر گردید.

د فعال اتباع پروگرام د معارف څارندوی نهاد په مرسته د کابل پولی تخنیک پوهنتون کی

09 اپرېل, 2019

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وسرود ملی آغازگردیده، متعاقبآ محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد سعید "کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ازگذشته های صلح وآرامش وآرمانهای څارندوی معارف کشوربااحساسات یاد آوری نموده ازایشان خواستند تا ازپوهنتو

پاڼې