د امور مصلان مرستیال معرفي شول

29 زمری, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د محصلانو د مرستیال معرفي کول

د پولی تخنیک عمومی رییس او کارکونکی تقدیر

21 چنګاښ, 1396

 د پولی تخنک پوهنتون  عمومی رییس او کارکونکی د  عمومی اتحادیه ریاست او د افغانستان ملی کارکونکی له طرفه تقدیر شول:

د جیوماتیک اوکدستر پوهنځی کورسونه

11 چنګاښ, 1396

د  جیوماتیک اوکدستر پوهنځی کورسونه :

      

د پولتخنيک د پوهنتون د محصلینو کنفرانس تړل ناستې 

29 غبرګولی, 1396

د پولتخنيک د پوهنتون د محصلینو د شپاړلسم کنفرانس تړل ناستې :

پاڼې