کب 23, 1396

د کابل پولی ټکنیک پوهنتون علمي څیړنې کنفرانس د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړو زده کړو د وزیر په ګډون د لوړو زده کړو وزارت علمی مرستیال میلمانه، پروفیسوران او زده کونک

کب 16, 1396

این ورکشاپ از طرف کمیته آموزش الکترونیکی  برای روسای پوهنحی های هشت گانه ، آمرین دیپارتمنت ها، استادان،مدیریت های پوهنحی ها و لابرانت های

سلواغه 25, 1396

د EDX سیستم او د محصلانو تریس شیوه دوه ورځ ورکشاپ ، د کابل پولی تخنیک عمومی رییس محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید "کاکر"، اداری  ادار