لړم 22, 1396

دا برنامه چی د کابل پولی تخنیک پوهنتون په شنبی ورځ 6 / 8 / 1396 هجری لمریز کال کی جوړه شوی وه د سلګونو وزارتونه ، دولتی او خصوصی اداراتو ا

تله 16, 1396

زاړه اوبه سیسټمونه د اوبو لوړ درمل ، کاریزونه او نور بیرته راګرځیدل :

تله 16, 1396

دا کنفرانس د کابل پولی تخنیک  پوهنتون د معلوماتي ټیکنالوژۍ دایر شوی وو د تاریخی سایټونو د ساتنې لپاره د 3D ټیکنالوژۍ کارولو برخه کې حاضرین