زمری 29, 1396

د کابل پولی تخنیک پوهنتون د محصلانو د مرستیال معرفي کول

چنګاښ 21, 1396

 د پولی تخنک پوهنتون  عمومی رییس او کارکونکی د  عمومی اتحادیه ریاست او د افغانستان ملی کارکونکی له طرفه تقدیر شول:

چنګاښ 11, 1396

د  جیوماتیک اوکدستر پوهنځی کورسونه :