عمومی رئیس ژوندلیک

بیوگرافی

 

 پیژندنه: 

 • نوم: عبدالرشید
 • تخلص: اقبال
 • زوکړې نیټه: ۱۳۳۹
 • زوکړې ځای: میدان وردک
 • زده کړې کچه: ماستر
 • علمي رتبه: پوهنوال

 

زده کړې:

 1. لومړنۍ زده کړې: چک وردک
 2. ثانوي زده کړې: د هرات جامی لیسه
 3. لیسانس: د آذربایجان نفت او کیمیا انستیتوت
 4. ماسټري: د آذربایجان نفت او کیمیا انستیتوت
 5. د لیکل شویو مقالو شمیر: ۲۰

 

اوسنۍ دنده:

 • ښوونکی
 • د پولی تخنیک پوهنتون رئیس

 

کاري تجربه:

 1. په ۱۳۶۵ کال کې د کانونو او صنایعو په وزارت کې انجنیر
 2. د عسکري سپیڅلی خدمت له ۱۳۶۵ څخه تر ۱۳۶۶ پورې
 3. په ۱۳۶۷ کې د انرژۍ او اوبو وزارت په WAPECA کې انجنیر
 4. د کابل پولیتخنیک پوهنتون د نفتو او ګازو د کانونو د انجنیرۍ په څانګه کې د ۱۳۶۸ کال له پیل څخه تر اوسه پورې استاد
 5. په ۱۳۶۹-۱۳۷۰ کلونو کې د کابل پولیتخنیک انستیتوت استاد او د تحریرات مدیر
 6. په ۱۳۷۷ کال د کابل پولیتخنیک انستیتوت د ریاست سرپرست
 7. د کابل پولیتخنیک پوهنتون د جیولوجی او کانونو پوهنځی رئیس د ۱۳۹۸ کال له غویي څخه تر ۱۳۹۹ کال د چنګاښ پورې
 8. د کابل پولیتخنیک پوهنتون رئیس د ۱۳۹۹ له چنګاښ نه تر اوسه مهال پورې
 9. له  ۱۳۷۷کال څخه تر ۱۳۹۶کال پورې د ډول ډول ملي او نړیوالو بنسټونو سره همکاري لکه:                            

IAM, Care International, Solidarities, MEDAIR, Mercy Corps, CHF and UH-Habitat