له موږ سره اړیکه

پته: پولی تخنیک پوهنتون، کارته مامورین پنځمه ناحیه، کابل افغانستان

34.5342002, 69.1193756

Contact information

د کابل پولی تخنیک پوهنتون
744340044 (93+)
info@kpu.edu.af