د کابل پولیتخنیک پوهنتون کې د زیربناوو شفافیت روزنې برنامه

24 نوومبر, 2019

نامه آموزشی شفافیت زیر بنا درافغانستان به ابتکارنهاد کاست (cost) برای محصلان پوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.​

د درې ورځني GNSS ورکشاپ (یا د جغرافیای موقعیت سیسټمونو سیټ د GPS په شمول)

11 نوومبر, 2019

ورکشاپ سه روزه GNSS   (یا مجموعه ای ازسیستم تعیین موقعیت جغرافیایی شامل جی پی اس، گلاوناس، گالیله و بی دو)  درپوهنتون پولی تخنیک کابل دایر گردیدکه از اهمیت خاصی در بخش نقشه برداری،حمل ونقل، اتومات سازی بنادر تجارتی،

د کابل پولی تخنیک پوهنتون لیلیه د وسایلو تجهیز شول

11 نوومبر, 2019

جهت تامین امنیت و فضای بهتر زندگی محصلان عزیز، لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل با تجهیز،اطاق ها، نصب دیوارهای محافظتی، کمره های امنیتی و ورودی بایمتریک به یک لیلیه معیاری مبدل گردید

پاڼې