د کابل پولی تخنیک پوهنتون عمومي رییس دیپلوم انجنیر محمد سعید کاکړ ښاغلی زوهټو "چل" د ټیکا کورډیناتوریت سره لیدنه

01 مارچ, 2020

درملاقات ایکه محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمدسعید"کاکر" رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل با محترم ذوهتو" چال" کوردینا توریت تیکا دردفترکارشان داشتند روی همکاری های نهاد تیکا با پوهنتون وموارد مورد علاقه درحالیکه محترم پوهاند دیپلوم انجن

تعلیمي ورکشاپ (د زده کړې مرکزیت ښوونې د پایلو پراساس ښوونه)

01 مارچ, 2020

ورکشاپ آموزشی (تدریس مبتنی برنتایج وآموزش محصل محوری) ازسوی دفترHEDP   (برنامه انکشاف تحصیلات عالی) برای استادان این پوهنتون دایرگردید.

د افغانستان د اوبو او چاپیریال څیړنې ملي مرکز ناسته

09 فبروري, 2020

جلسه مرکزملی تحقیقات آب ومحیط زیست افغانستان به اشتراک مسولین وتعدادی ازمحققان واستادان این مرکز دایرگردید.  ابتدا محترم دکتورمحمد وسیم "اقبال" رئیس این مرکز درمورد اجراات کاری وایجاد وبسایت رسمی واکمال کادرها دراین مرکزصحبت نمودند.​

د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د کورونا ناروغیو کنفرانس

07 فبروري, 2020

معلومات در مورد مرض کرونا  امروز دوشنبه مورخ ۱۴ دلو سال  ۱۳۹۸ همچنان در رابطه به تاریخچه این مرض، مریضان مشکوک به ویروس جدید کرونا، علایم اصلی بیماری کرونا، نحوه انتقال بیماری کرونا از حیوان به انسان و از انسان به انسان، تشخیص و تداوی  و وقایه آن  

پاڼې