پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399 دیپارتمنت دیپارتمنت کیمیا به کادر علمی جدید ضرورت دارد

kpu_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۵۲
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399 دیپارتمنت دیپارتمنت کیمیا به کادر علمی جدید ضرورت دارد

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنحٔی کیمیاوی خویش دیپارتمنت کیمیا با کود (  (28-90-A3-078-03-007

Related VacanciesShow all

Back to vacancies