همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳ - ۱۲:۳۸
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس سیستم های معلوماتی 81-02-08-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۹:۴۳
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیولوجی و معادن انجنیری استخراج معادن زیر زمینی 79-04-05-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۹:۳۹
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک انجنیری اتومیخانیک 77-02-06-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۱۵:۱۴
Background image

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری شبکه 81-03-09/10-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۱۵:۷
Background image

اعلان سه بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری کمپیوتر 81-01-05/07/08-(A3)-28-90 بار سوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۱۵:۰
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک انجنیری برق 77-01-08-(A3)-28-90 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ فوق . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۹ - ۱۴:۵۵
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیولوجی و معادن انجنیری معادن نفت و گاز 79-05-04-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر ویا . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۴:۱۲
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری صنایع مواد غیر عضوی 78-04-02-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ - ۱۲:۵
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 انجنیری صنایع کیمیاوی انجنیری صنایع مواد غیر عضوی 78-04-04-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

Pagination