همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۱:۵۳
Background image

دیپارتمنت انجنیری شبکه موسسه تحصیلات عالی ارزگان درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری شبکه پوهنځی کمپیوترساینس سه بست با کود(  (28-25-G3-06-02-02(  (28-25-G3-06-02-03(  (28-25-G3-06-02-04 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/2/15 الی 1400/3/15 . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۱۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی کمپیوترساینس خویش سال 1400 دیپارتمنت سیستم های معلوماتی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی(IS) با کود (  (28-90-A3-081-02-009  دو بست به سویه دوکتورا، ماستر ویا لیسانس ضرورت دارد – اعلان بار سوم از تاریخ1400/02/09 الی 1400/02/24 .

 متقاضیان واجد . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۴
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1400 دیپارتمنت ریاضیات عالی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت ریاضیات عالی با کود (  (28-90-A3-077-05-003 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول- از تاریخ 1400/02/09 الی 1400/03/09 .

 متقاضیان واجد شرایط درخواستی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۴
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1400 دیپارتمنت شهرسازی وهندسه و رسم تخنیکی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

  1. دیپارتمنت شهرسازی با کود (  (28-90-A3-080-03-007 یک بست به سویه دوکتورا،ماستر ویا لیسانس ضرورت دارد – اعلان بار دوم ازتاریخ 1400/02/09 الی 1400/02/24 .
  2. دیپارتمنت هندسه ورسم تخنیکی با . . .
شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ - ۹:۱۴
Background image

اعلان بست اداری ( جنراتورکار) پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( هفتم) جنراتورکار . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ - ۹:۶
Background image

اعلان بست اداری ( دریور) پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( هفتم) دریور خویش . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت انجنیری برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت انجنیری برق با کود (  (28-90-A3-077-01-002 (  (28-90-A3-077-01-006 دو بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۱:۲۵
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت فزیک به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک - دیپارتمنت فزیک با کود (  (28-90-A3-077-06-003 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد – اعلان بار اول.

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 22 حمل سال 1400 الی 22 . . .

جمعه ۱۴۰۰/۱/۶ - ۲۰:۱۹
Background image

اعلان بست کادری  دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنځی انجنیری منابع آب پوهنتون  پولی تخنیک کابل

پوهنتون  پولی تخنیک کابل در دیپارتمنت اقتصاد رشتوی و تاریخ پوهنځی انجنیری منابع آب و محیط زیست در سال 1400 هجری خورشیدی به دو بست کادری علمی با کد:

  1. ( 90-28-A3-005-01-082) برای بار . . .

Pagination