همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدستر دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-04-002) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/12/07 ال . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۲۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیولوجی ومعادن دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-06-004) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/1 . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۸:۴۷
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (28-90- A3 – 077-06-006) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/05/14 الی 1400/06/14 درخواستی های شمولیت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۳۷
Background image

اعلان یک بست اداری پوهنحی انجنیری جیوماتیک وکدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل:

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( چهارم) . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۵ - ۹:۳۷
Background image

اعلان یک بست اداری آمریت کمونیتی کالج پوهنتون پولی تخنیک کابل:

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( پنجم) تکنیشن کار . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۹:۴
Background image

موسسه تحصیلات عالی ارزگان  در دیپارتمنت انجنیری شبکه  خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری شبکه سه بست با کود ( 28 – 25 – G2 – 06 – 02 – 02)  (28 – 25 – G2 – 06 – 02 – 03) ( 28 – 25 – G2 – 06 – 02 – 04)  به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد – اعلان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۹:۴۴
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (28-90- A3 – 077-06-003) به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/03/24 الی 1400/04/08 درخواستی های شمولیت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۰:۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت انجنیری برق خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری برق دو بست با کود 28 -90 – A3 – 077 – 01 – 002) و ( 28 – 90 – A3 – 077 – 01 – 006)   به سویه دوکتورا ، ماستر ویا لسانس ضرورت دارد ( اعلان بار دوم).

متقاضیان واجد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۱۱:۵۳
Background image

دیپارتمنت انجنیری شبکه موسسه تحصیلات عالی ارزگان درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت انجنیری شبکه پوهنځی کمپیوترساینس سه بست با کود(  (28-25-G3-06-02-02(  (28-25-G3-06-02-03(  (28-25-G3-06-02-04 

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/2/15 الی 1400/3/15 . . .

Pagination