کارموندنه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۰:۲۷
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د ابو او چاپیریال انجنیري پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 د اوبو او چاپیریال انجنیري د اوبو د ودانيو انجنيري 82-02-09-(A3)-28-90 لومړی وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا، ماستري او . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۰:۱۳
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د ابو او چاپیریال انجنیري پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 د اوبو او چاپیریال انجنیري رشتوی اقتصاد او تاریخ 82-01-02-(A3)-28-90 دویم وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا، ماستري او یا . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۱۵:۴۶
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د ساختماني پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 ساختمانی مهندسی 80-01-03-(A3)-28-90 دویم وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا، ماستري او یا هم لیسانس سند لري، کولی شي چی د . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۶:۱۲
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د الکترو میخانیک پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 الکترومیخانیک د برق انجنیرۍ 28-90-A3-77-01-08 دویم وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا او یا هم ماستري سند لري، کولی شي چی د . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۴:۱۵
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د الکترو میخانیک پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر خبرتیا
1 الکترومیخانیک نظری او تطبیقی میخانیک 28-90-A3-77-03-06 لومړی وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا او یا هم ماستري سند لري، . . .

شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ - ۱۳:۴۴
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د کیمیاوی صنایعو انجنیرۍ د پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 کیمیاوی صنایعو انجنیری د غیر عضوی موادو صنایعو انجنیری 28-90-A3-78-04-05 دریم وار

د نوم لیکونکو علمی سویه: دکتوار، . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۱ - ۹:۴۹
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د ساختماني پوهنځي د علمي کادرونو د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځي څانګه د بست کد نمبر اعلان
1 ساختماني شهر سازي 28-90-A3-80-02-06 دویم وار
2 ساختماني هندسه ترسیمي او رسم تخنیک 28-90-A3-80-03-06 دویم . . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ - ۱۶:۲۵
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د اوبو د سرچینو او چاپیریال انجنیرۍ پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی دیپارتمنت د بست کدنمبر اعلان
1 د اوبو د سرچینو او چاپیریال انجنیري د اوبو رسونی او چاپیریال انجنیري 28-90-A3-83-01-03 دویم وار

وړ غوښتونکي چې د . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ - ۱۶:۲۵
Background image

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د جیوماتیک او کدستر پوهنځي د علمي کادر د کمښت خبرتیا

شمیره پوهنځی دیپارتمنت د بست کدنمبر اعلان
1 جیوماتیک او کدستر عمومی جیودیزی 28-90-A3-83-01-03 اول وار

وړ غوښتونکي چې د دکتورا او یا هم ماستري سند لري، کولی . . .

Pagination