آغاز تدریس شش رشته جدید ماستری در پوهنتون پولی تخنیک کابل .

kpu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ - ۸:۵۳
آغاز تدریس شش رشته جدید ماستری در پوهنتون پولی تخنیک کابل .

هئیت رهبری، استادان وپرسونل پوهنتون پولی تخنیک کابل آغاز تدریس شش رشته جدید ماستری را برای همه جامعه علم پرور افغانستان تبریک میگویند.

برنامه ماستری این پوهنتون ازسال 1390 بدین سو آغاز وطی 10 سال گذشته دربخش های تعمیرات، جیولوجی، هایدرولیک وساختمان های هایدروتخنیکی انجینران با ظرفیت را به سطح ماستر به جامعه تقدیم نموده است.

به اساس سعی، تلاش وتوجه رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل وبخش های مربوطه درسال 1400 میکانیزم ایجاد شش رشته جدید برنامه های ماستری ترتیب به وزارت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد شد که خوشبختانه با آمدن نظام امارت اسلامی و توجه خاص محترم شیخ عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی، انجینر زیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی دراین پوهنتون وبا دایرشدن شورای عالی وکمیسیون های مربوطه شش برنامه جدید ماستری ذیل منظور وآغاز به فعالیت نموده است.

1.     مدیریت انجینری ساختمان.

2.        مهندسی تعمیرات.

3.        ساختمان های ترانسپورتی.

4.        پلانگذاری وطراحی شهری.

5.        صنایع کیمیاوی نفت وگاز.

6.        مدیریت انجینری سروی.

دربرنامه های ماستری فوق اشخاص واجد شرایط بعد از سپری نمودن امتحان کانکور جذب میشود که ازطرف استادان مجرب ومتخصص تدریس میگردد.

قابل تذکر است که نام نویسی برنامه های فوق الذکر ازتاریخ 10 برج عقرب سال روان آغاز وبرای هررشته ازطریق پوهنحئی های مربوطه ثبت نام می نمایند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ - ۲۱:۵۹
Background image

امتحان بست های اکمال تخصص وزارت تحصیلات عالی برای پوهنتون ابوعلی سینا و پوهنتون ننگرهار ازطریق اداره ملی امتحانات درپوهنتون پولی تخنیک کابل اخذ گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.

محفل ایکه به منظور افتتاحیه امتحان بست های اکمال تخصص برای پوهنتون های فوق برگذارگردیده بود محترم محمد اسماعیل روحانی معین وزارت. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ - ۹:۳۴
Background image

تقدیر از ورزشکاران رشته هندبال پوهنتون پولی تخنیک کابل.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازیافت.

نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجینرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل بدست آوردن کپ ومقام دوم را به ورزشکاران تبریک گفته. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۲۶ - ۸:۵۹
Background image

بازدید رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک کابل .

محترم محمد ادریس ابوبکر رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی و هئیت همراه شان از پوهنتون پولی تخنیک کابل دیدن نمودند. وبا محترم انجینر زیارمل خطاب نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی و. . .

BACK TO NEWS