پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدستر دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۴۶
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدستر دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک بست با کود (

Related VacanciesShow all

Back to vacancies