پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک تن در بخش میخانیک ورکشاپ در سال 1399 ضرورت دارد

kpu_admin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۹:۳۶
پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک تن در بخش میخانیک ورکشاپ در سال 1399 ضرورت دارد

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( هفتم ) میخانیک ورکشاپ خویش را به مدت ( 10)روزکاری مجددآ به اعلان می سپارد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies