د کابل پولیتخنیک پوهنتون په 1399 کال کی یو ټن د میخانیک ورکشاپ په برخه کی نوی کارمند ته اړتیا لري

kpu_admin
Thu, Feb 04 2021 9:36 AM
د کابل پولیتخنیک پوهنتون په 1399 کال کی یو ټن د میخانیک ورکشاپ په برخه کی نوی کارمند ته اړتیا لري

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم یک بست ( هفتم ) میخانیک ورکشاپ خویش را به مدت ( 10) روزکاری مجددآ به اعلان می سپارد.