سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.

kpu_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۹:۴۳
سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.

سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازیافت.

این سیمینار که جهت ارتقای تضمین کیفیت واجرای بهتر امور راه اندازی گردیده بود، محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل، حافظ انجنیر روح الله روحانی معاون علمی پوهنتون و اعضای کمیته تضمین کیفیت اشتراک نموده بودند.

محترم پوهنیار دیپلوم انجنیر ذبیح الله حیدری آمرتضمین کیفیت پوهنتون پولی تخنیک کابل درمورد چگونگی حفظ سند اعتباردهی و اجندای این سیمینار صحبت نمود.

متعاقباً محترم پوهنمل محمد امین امین درمورد معیارها و شاخص های تضمین کیفیت به روی سلاید به حاضرین سیمینار مفصلاً توضیحات ارایه نمودند که مورد توجه حاضرین سیمینار قرارگرفت.

در اخیر محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل وحافظ انجنیرروح الله روحانی معاون علمی پوهنتون  ضمن صحبت های شان در مورد حفظ سند اعتباردهی از فعالیت های کمیته تضمین کیفیت این پوهنتون ومحترم پوهنمل محمد امین امین تشکری و قدردانی نمودند.

سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۱۲:۲۴
Background image

جلسه بررسی مشکلات شعبات اداری درپوهنتون پولی تخنیک کابل دایرگردید.

 

جلسه با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازیافت .

این جلسه که به ریاست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل دردفترمقام محترم ریاست دایرگردید،. . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - ۱۲:۰
Background image

بازدید محترم شیخ مولوي ندامحمد ندیم وزیرتحصیلات عالی امارت اسلامی وهئیت همراه شان از پوهنتون پولی تخنیک کابل

مجلس با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازیافت.

محترم شیخ مولوی ندامحمد ندیم  وزیرتحصیلات عالی امارت اسلامی، محترم مولوی شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، محترم ضیاءالله. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۲۸ - ۹:۴۳
Background image

سیمینارچهار روزه بحث درمورد بررسی امورتضمین کیفیت مطابق چهارچوب حفظ سند اعتباردهی درپوهنتون پولی تخنیک کابل برگزارگردید.

سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازیافت.

این سیمینار که جهت ارتقای تضمین کیفیت واجرای بهتر امور راه اندازی گردیده بود، محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی. . .

BACK TO NEWS