منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۲:۱۲
Background image

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری شبکه 81-03-09/10-(A3)-28-90 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ فوق درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون با ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان طی مراحل نمایند.                                                                                                          . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۲:۵
Background image

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست انجنیری ساختمان های آب 82-02-05-(A3)-28-90 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۲:۱۲

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 کمپیوتر ساینس انجنیری شبکه 81-03-09/10-(A3)-28-90 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۲:۵

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست انجنیری ساختمان های آب 82-02-05-(A3)-28-90 بار چهارم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، . . .

شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ - ۹:۱۷

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی انجنیری آب و محیط زیست پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کدنمبر بست اعلان
1 انجنیری آب و محیط زیست انجنیری ساختمان های آب 82-02-09-(A3)-28-90 بار دوم

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۴ - ۱۶:۲

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیوماتیک و کدستر پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیوماتیک و کدستر جیودیزی عمومی 83-01-02-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا، ماستر و یا لیسانس . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۴ - ۱۵:۵۷

اعلان دو بست کمبود کادر علمی پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 الکترومیخانیک انجنیری اتومیخانیک 77-02-02/05-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا ماستر از . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۹:۴۳

اعلان یک بست کمبود کادر علمی پوهنځی جیولوجی و معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

شماره پوهنځی دیپارتمنت کد نمبر بست اعلان
1 جیولوجی و معادن انجنیری استخراج معادن زیر زمینی 79-04-05-(A3)-28-90 بار اول

متقاضیان واجد شرایط با سویه دکتورا ویا . . .