منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۴:۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت تامین برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت خویش  کیمیا با کود (  (28-90-A3-077-01-004 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 12 میزان سال 1399 الی 26 میزان سال 1399  درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۵۲

پوهنتون پولی تخنیک کابل

Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399 دیپارتمنت دیپارتمنت کیمیا به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی کیمیاوی خویش دیپارتمنت کیمیا با کود (  (28-90-A3-078-03-007 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 13 میزان سال 1399 الی 27 میزان سال 1399 . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۴:۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی الکترومیخانیک خویش سال 1399 دیپارتمنت تامین برق به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی الکترومیخانیک دیپارتمنت خویش  کیمیا با کود (  (28-90-A3-077-01-004 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 12 میزان سال 1399 الی 26 میزان . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۵۲

پوهنتون پولی تخنیک کابل

Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی تکنالوژی کیمیاوی خویش سال 1399 دیپارتمنت دیپارتمنت کیمیا به کادر علمی جدید ضرورت دارد

پوهنحٔی کیمیاوی خویش دیپارتمنت کیمیا با کود (  (28-90-A3-078-03-007 یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

 متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 13 میزان سال 1399 الی 27 میزان سال 1399 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۴:۸

پوهنتون پولی تخنیک کابل

Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک بست کارکن خدماتی جدید  سال 1399 ضرورت دارد

عنوان وظیفه        کارکن خدماتی

وزارت/اداره      ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل

موقیعت             کابل

بخش                مربوطه

بست                 (8) سه بست

گزارش دهی به    . . .