د کابل پولی تخنیک پوهنتون اعلامیه:

kpu_admin
د کابل پولی تخنیک پوهنتون اعلامیه

به اطلاع فارغ التحصیلان سال 1399 پوهنتون پولی تخنیک کابل رسانیده میشود که فارمت جدول فراغت ازطرف وزارت تحصیلات عالی طی سال جاری تغییر نموده و فارمت جدید در اختیار پوهنتون¬ها قرار گرفته است .

ترتیب فارمت جدید زیاد وقت گیر بوده و ایجاب مینماید تا از دقت بیشتر کار گرفته شود. فارمت جدید از طرف استاد رهنما، مدیر تدریسی، رئیس پوهنحی و معاون امور محصلان پوهنتون چک و امضاء می گردد. فارمت جدید شامل شهرت مکمل و نمرات مکمل دوران تحصیل می باشد. این در حال است که در فارمت قبلی صرف شهرت مکمل فارغان درج می گردید که وقت کمتر را ایجاب مینمود.

 جهت وضاحت بیشتر نمونه فارمت قبلی و جدید ضم است.

نوي اعلانونه

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۹:۳۷
Background image
پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷ - ۱۴:۳۸
Background image

د کابل پولی تخنیک پوهنتون اعلامیه:

پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد تا پلان ستراتیژیک خویش را برای پنج سال آینده (1400تا 1404) تدوین نماید.

بنابر این  فورم جمع آوری نظریات پیرامون تهیه پلان ستراتیژیک پوهنتون پولی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳ - ۱۴:۳۲
Background image

د کابل پولی تخنیک پوهنتون اعلامیه:

به اطلاع فارغ التحصیلان سال 1399 پوهنتون پولی تخنیک کابل رسانیده میشود که فارمت جدول فراغت ازطرف وزارت تحصیلات عالی طی سال جاری تغییر نموده و فارمت جدید در اختیار پوهنتون¬ها قرار گرفته . . .

Back to announcements