منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدستر دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-04-002) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/12/07 الی 1401/01/07 درخواستی های شمولیت خویش را از طریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل با ترانسکرپت نمرات وتذکره تابیعت شان به اداره پوهنتون مراجعه نمایند.

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۲۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیولوجی ومعادن دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-06-004) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/1 . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۴۶
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیوماتیک وکدستر دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت سیستم اطلاعات جغرافیایی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-04-002) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/12/07 ال . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۸ - ۱۴:۲۳
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنځی جیولوجی ومعادن دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدروجیولوجی یک بست با کود (28-90- A3 – 079-06-004) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد.(اعلان بار اول)

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/1 . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۸:۴۷
Background image

پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (28-90- A3 – 077-06-006) یک بست به سویه دوکتورا ویا ماستر ضرورت دارد .

متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ 1400/05/14 الی 1400/06/14 درخواستی های شمولیت . . .