اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

kpu_admin
photo

لطف فرموده مضمون ذیل رایک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظردارد قرارداد تهیه وتدارک پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری انجنیری پــوهنځی ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 دارای شماره ارتباطی (MOHE/KPU/G/ 119/NCB) به شرکت تجارتی پرویز مروت لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-5545)آدرس سرک 5 پروژه تایمنی - کابل - ا فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ (32692112) سی و دو میلیون و شش صد و نود و دو هزار و یک صد و دوازده افغانی اعطا ء نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ،کابل ،افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید .
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳ - ۱۱:۶
Background image

اطلاعیه

آغاز صنوف تقویتی زبان روسی.

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۹ - ۱۱:۵۶
Background image

اطلاعیه ورزشي!

قرار است آمریت امور ورزشی مطابق به جدول تعیین شده برگزاری مسابقات در سال ۱۴۰۳ و به منظور رشد استعداد های ورزشی و انتخاب ورزشکاران نخبه به تیم منتخب کرکت پوهنتون پولی تخنیک کابل، کمپ . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۳:۰
Background image

اطلاعیه ورزشی

قرار است آمریت امور ورزشی پوهنتون پولی تخنیک کابل مطابق به جدول تعین شده برگزاری مسابقات درسال 1403 و به منظور رشد استعداد های ورزشی و انتخاب ورزشکارن نخبه به تیم منتخب فوتسال پوهنتون . . .

بازگشت به اطلاعیه ها