پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۸:۴۷
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش سال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (

Related VacanciesShow all

Back to vacancies