پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۹:۴۴
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت فزیک خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت فزیک یک بست با کود (

Related VacanciesShow all

Back to vacancies