پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت انجنیری برق خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۰:۳
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحی الکترومیخانیک دیپارتمنت انجنیری برق خویش درسال 1400 به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

دیپارتمنت انجنیری برق دو بست با کود 28 -90 – A3 – 077 – 01 – 002) و ( 28

Related VacanciesShow all

Back to vacancies