پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1400 دیپارتمنت شهرسازی وهندسه و رسم تخنیکی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

kpu_admin
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۱۱:۴
پوهنتون پولی تخنیک کابل در پوهنحٔی ساختمانی خویش سال 1400 دیپارتمنت شهرسازی وهندسه و رسم تخنیکی به کادر علمی جدید ضرورت دارد:

Publish Date

Closing Date

  1. دیپارتمنت شهرسازی با کود (  (28-90-A3-080-03-007

Related VacanciesShow all

Back to vacancies