پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک بست کارکن خدماتی جدید  سال 1399 ضرورت دارد

kpu_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۴:۸
پوهنتون پولی تخنیک کابل به یک بست کارکن خدماتی جدید  سال 1399 ضرورت دارد

Publish Date

Closing Date

Location

پوهنتون پولی تخنیک کابل

عنوان وظیفه        کارکن خدماتی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies