بست خالی معتمد جنسی آمریت تهیه، تدارکات وخدمات و آمریت لیلیه ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1399

kpu_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۴ - ۱۵:۱۷
بست خالی معتمد جنسی آمریت تهیه، تدارکات وخدمات و آمریت لیلیه ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل سال 1399

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل بمنظور سپردن کار به اهل کار وتطبیق پروسه رتب و معاش و تحقیق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد یک اداره سالم دو بست ( هفتم ) معتمد جنسی آمریت تهیه ، تدارکات خدمات و معتمد جنسی آمریت لیلیه خویش را به مدت ( 7 ) روز کاری مجددآ به اعلان می سپارد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies