اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید.

kpu_admin
چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ - ۱۴:۳۹
اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.

نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل حضورمحترم شیخ عبدالباقی حقانی وزیر محترم تحصیلات عالی، هئیت همراه شان، هئیت رهبری پوهنتون بین المللی افغان، اعضای کمیته ملی امتحانات ومهمانان را خیر مقدم گفته، از همکاری وزارت تحصیلات عالی با پوهنتون پولی تخنیک کابل قدر دانی نموده و همکاری شان را در اخذ امتحان متذکره ابراز نمودند.

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

متعاقباً شیخ رحیم الله معاون اداری و تخنیکی اداره ملی امتحانات ترقی و پیشرفت مملکت را وابسته به تعلیم و تربیه دانسته و سپردن کار را به افراد شایسته  و مستحق تاکید نمود و از شفافیت اخذ امتحان و نتیجه آن اطمینان دادند.

 

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

همچنان محترم شیخ عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی در مورد اهمیت و ارزش علم و ازدیاد آن با اشاره به آیات مبارک قرانکریم و احادیث نبوی صحبت نمودند.

 

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

محترم حقانی تخصص را یگانه راه برای پیشرفت و ترقی کشور شمردند و همچنان ایجاد پوهنتون بین المللی افغان را یک گام مهم در ارتقای تعلیم و تربیه جوانان دانستند.

 

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

دراخیر مسئولین کمیته ملی امتحانات صندوق سوالات را در حضور هئیت باز نمود.

 

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

محفل با قراعت دعاییه اختتام یافت.

 

اولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردیداولین دور امتحان برنامه های ماستری ودوکتورا شرعیات پوهنتون بین المللی افغان در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

 

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۹:۴۲
Background image

محفل خوش آمدید گوئی برای محصلان جدیدالشمول پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید 21/8/1444

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.

در این محفل محترم دوکتور لطف الله خیرخواه معین علمی وزارت تحصیلات عالی،محترم مفتی شیخ عبدالسلام اشرفی رئیس عمومی انجو های داخلی و خارجی. . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - ۹:۳۸
Background image

محترم انجنیر ذاکرالله ذاکری به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل معرفی شد 6/8/1444-8/12/1401

محفل با تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازشد .

درمحفل معرفی محترم انجنیر ذاکرالله ذاکری به حیث معاون مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم مولوی اسدالله فرید رئیس عمومی تخصصات و. . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۳:۲
Background image

هئیت موظف بازنگرتضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی ازپوهنتون پولی تخنیک کابل بازدید نمود 1/8/1444—3/12/1401

مجلس باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آغازیافت .

نخست محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، ورود هئیت محترم را خیرمقدم گفته و درمورد پوهنتون. . .

BACK TO NEWS