اطلاعيه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع در ایام فصل زمستان برای سال 1401:

kpu_admin
اطلاعيه تصمیم اعطای  قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع در ایام فصل زمستان برای سال 1401:

به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کامل در نظر دارد قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت پخت و پز مواد اعاشوی محصلين ليليه وتسخين شعبات اداری ، تدریسی و محافظین شب باش در ایام فصل زمستان برای سال 1401 ، دارای شماره داوطلبی ( MOHE / KPU / 101 / NCB ) به شرکت خدمات اورسیکی علی کامل ، دارنده جوار ممبر ، 47567 ) آدرس : ناحیه ( 3 ) کارته سوم مرکز - کامل - ۱ فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ ( 3302400 ) سه مليون : صد افعالی اعطاء نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تفریمی در کسی عوام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنی کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ، کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل ميعاد فوق الذكروطی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

لطف فرموده مضمون ذیل رایک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

لطف فرموده مضمون ذیل را یک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۹:۵۷
Background image

اطلاعیه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد تا با استفاده از رخصتی های زمستانی دوره های آموزشی رایگان را در بخش های مختلف برای محصلان دایر نماید، که برنامه پایتون (Python) نیز شامل آن میباشد.
ج . . .

بازگشت به اطلاعیه ها