د ۱۴۰۱ کال د ژمي په موسم کې د پروژې د قرارداد د (۴۱۲۸۰) کیلو ګرامه مایع ګاز د ورکړې د پرېکړې خبرتیا:

kpu_admin
د ۱۴۰۱ کال د ژمي په موسم کې د پروژې د قرارداد د (۴۱۲۸۰) کیلو ګرامه مایع ګاز د ورکړې د پرېکړې خبرتیا:

به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کامل در نظر دارد قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت پخت و پز مواد اعاشوی محصلين ليليه وتسخين شعبات اداری ، تدریسی و محافظین شب باش در ایام فصل زمستان برای سال 1401 ، دارای شماره داوطلبی ( MOHE / KPU / 101 / NCB ) به شرکت خدمات اورسیکی علی کامل ، دارنده جوار ممبر ، 47567 ) آدرس : ناحیه ( 3 ) کارته سوم مرکز - کامل - ۱ فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ ( 3302400 ) سه مليون : صد افعالی اعطاء نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تفریمی در کسی عوام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنی کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ، کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل ميعاد فوق الذكروطی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد.

Latest announcements

Sun, Jul 25 2021 3:08 PM
Background image

The beginning of face-to-face courses after the application of the vaccine

Announcement!

The students of Kabul Polytechnic University are informed that according to the decision dated (24 July 2021) of the Leadership Council of the Ministry of Higher . . .

Sun, Jan 03 2021 9:37 AM
Background image

Announcement

For the first time, the Ministry of Interior Affairs held a scientific conference under the examination of social and fundamental factors and fields of social harm and its consequences . . .

Back to announcements