د ۱۴۰۱ کال د ژمي په موسم کې د پروژې د قرارداد د (۴۱۲۸۰) کیلو ګرامه مایع ګاز د ورکړې د پرېکړې خبرتیا:

kpu_admin
د ۱۴۰۱ کال د ژمي په موسم کې د پروژې د قرارداد د (۴۱۲۸۰) کیلو ګرامه مایع ګاز د ورکړې د پرېکړې خبرتیا:

به تاسی از فقره ( 2 ) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کامل در نظر دارد قرارداد پروژه ( 41280 ) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت پخت و پز مواد اعاشوی محصلين ليليه وتسخين شعبات اداری ، تدریسی و محافظین شب باش در ایام فصل زمستان برای سال 1401 ، دارای شماره داوطلبی ( MOHE / KPU / 101 / NCB ) به شرکت خدمات اورسیکی علی کامل ، دارنده جوار ممبر ، 47567 ) آدرس : ناحیه ( 3 ) کارته سوم مرکز - کامل - ۱ فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ ( 3302400 ) سه مليون : صد افعالی اعطاء نماید اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند ، می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تفریمی در کسی عوام با دلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنی کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ، کابل ، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل ميعاد فوق الذكروطی مراحل قانونی بعدی ، قرار داد منعقد نخواهد.

Latest announcements

Thu, Jan 18 2024 9:57 AM
Background image

Announcement

Kabul Polytechnic University intends to offer free training courses in various fields for students, utilizing winter licenses, which include the Python programming language.
To register . . .

Wed, Jan 17 2024 1:07 PM
Background image

Contract Award Decision Announcement

By virtue of Article 43, Clause 2 of the Procurement Law, it is hereby announced to the public that Kabul Polytechnic University intends to award a contract for the procurement and . . .

Thu, Nov 23 2023 12:14 PM
Background image

Fall Semester Course Commencement Announcement

Dear all newly enrolled students of Kabul Polytechnic University, it is hereby notified that the fall semester courses of the academic year 1402 will commence on the first day of the . . .

Back to announcements