اعلان تدارکاتی

kpu_admin
عکس

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده مواد غذایی پسمانده محصلان لیلیه از قبیل میده نان خشک پسمانده، برنج پسمانده، پوست میوه های موسمی و پوست ترکاری در طعام خانه و آشپزخانه لیلیه پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1403 اشتراک نموده و نقل شرط نامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورند. آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 26/2/1403 به ساعت ده بجه قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی و اداری واقع لیلیه پنجم منزم سوم پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نمایند، تضمین آفر پول نقد و یا گرانتی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود افر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
بنا از شرکت ها تصدی های دولتی، موسسات و متشبثین خصوصی که خواهش قرار داد را داشته باشند تقاضا میگردد تا درخواست های خویش را به آمریت تهیه، تدارکات و خدمات واقع لیلیه پنجم منزل سوم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۲:۱۸
Background image

اعلان تدارکات

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (4 ) قلم البسه باب مورد ضرورت محصلان لیلیه برای سال 1403 اشتراک نمـوده و نقل شرطنامه مربـوطه . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده مواد غذایی پسمانده محصلان لیلیه از قبیل میده نان خشک پسمانده، برنج پسمانده، پوست میوه های . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۹:۷
Background image

اعلان تدارکات

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خودروی ساحات سبز پـوهنتون پـولی تـخنیک کابل برای سا ل 1403 اشتراک نمـوده ونقل شرطنامه . . .

Back to tenders