اعلان ثبت نام جدیدالشمولان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تحصیلی 1400:

kpu_admin
اعلان ثبت نام جدیدالشمولان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تحصیلی 1400:

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سال ( 1400 ) خویش در رشته های فوق محصل میپذیرد.

  1. برنامه مستری پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی.
  2. برنامه ماستری رشته مدیریت انجنیری ساختمان پوهنحی ساختمانی.
  3. برنامه ماستری ( پلانگذاری و طراحی شهری ) دیپارتمنت شهرسازی پوهنحی ساختمانی.
  4. برنامه ماستری ( مهندسی تعمیرات ) دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی.
  5. برنامه ماستری ( مدیریت انجنیری سروی ) دیپارتمنت جیودیزی انجنیری  پوهنحی جیوماتیک و کدستر.
  6. برنامه ماستری رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی.

علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ ( 10/عقرب/1400 الی 30/عقرب/1400 ) با فوتوکاپی اسناد تحصیلی خویش ( دیپلوم و ترانسکریپت تائید شده وزارت تحصیلات عالی ) ، تذکره تابعیت ، سند انگلیسی ( حداقل یکساله ) و یک قطعه عکس خویش را به پوهنحی های مربوطه پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه و فورم شمولیت را اخذ نمایند.  

 

 

Latest announcements

Sun, Jul 25 2021 3:08 PM
Background image

The beginning of face-to-face courses after the application of the vaccine

Announcement!

The students of Kabul Polytechnic University are informed that according to the decision dated (24 July 2021) of the Leadership Council of the Ministry of Higher . . .

Sun, Jan 03 2021 9:37 AM
Background image

Announcement

For the first time, the Ministry of Interior Affairs held a scientific conference under the examination of social and fundamental factors and fields of social harm and its consequences . . .

Back to announcements