اعلان ثبت نام جدیدالشمولان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تحصیلی 1400:

kpu_admin
اعلان ثبت نام جدیدالشمولان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تحصیلی 1400:

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سال ( 1400 ) خویش در رشته های فوق محصل میپذیرد.

  1. برنامه مستری پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی.
  2. برنامه ماستری رشته مدیریت انجنیری ساختمان پوهنحی ساختمانی.
  3. برنامه ماستری ( پلانگذاری و طراحی شهری ) دیپارتمنت شهرسازی پوهنحی ساختمانی.
  4. برنامه ماستری ( مهندسی تعمیرات ) دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی.
  5. برنامه ماستری ( مدیریت انجنیری سروی ) دیپارتمنت جیودیزی انجنیری  پوهنحی جیوماتیک و کدستر.
  6. برنامه ماستری رشته انجنیری صنایع کیمیاوی نفت وگاز پوهنحی انجنیری صنایع کیمیاوی.

علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ ( 10/عقرب/1400 الی 30/عقرب/1400 ) با فوتوکاپی اسناد تحصیلی خویش ( دیپلوم و ترانسکریپت تائید شده وزارت تحصیلات عالی ) ، تذکره تابعیت ، سند انگلیسی ( حداقل یکساله ) و یک قطعه عکس خویش را به پوهنحی های مربوطه پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه و فورم شمولیت را اخذ نمایند.  

 

 

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۸/۸ - ۱۱:۸
Background image

اعلان ثبت نام جدیدالشمولان برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال تحصیلی 1400:

پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سال ( 1400 ) خویش در رشته های فوق محصل میپذیرد.

  1. برنامه مستری پوهنحی ساختمان های ترانسپورتی.
  2. برنامه ماستری رشته مدیریت انجنیری ساختمان . . .
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۵:۸
Background image

شروع دروس حضوری بعد از تطبیق واکسین به تاریخ 16 اسد سال 1400

اطـلاعیـــه!

به اطلاع عموم محصلان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل رسانیده می‌شود که براساس فیصله مورخ (2 اسد 1400) شورای رهبری وزارت محترم تحصیلات عالی در مورد تطبیق واکسین کرونا برای محصلان . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲ - ۱۳:۱۰
Background image

اطلاعیه تصمیم قرارداد پروژه (35) قلم تجهیزات مورد ضرورت صنوف درسی برنامه ماستری مدیریت همه جانبه منابع آب پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1400

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده میشود ، ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرار داد پروژه (35) قلم تجهیزات مورد ضرورت صنوف درسی . . .

بازگشت به اطلاعیه ها