اعلان تدارکاتی

kpu_admin
Photo

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده غذا پسمانده
محصلین لیلیه از قبیل میده نان خشک پسمانده، برنج پسمانده، پوست میوه، پوست ترکاری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1402اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را بدست آورند وخود شان بعد از نشراعلان به تاریخ 1402/1/22 مصادف 1444/9/20 به ساعت ده بجه قبل از ظهر به آمریت تهیه تدارکات وخدمات لیلیه پنجم
منزل سوم پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نماید، تضمین آفر پل نقد ویاگرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه
خواهد بود .

بناً شرکت ها، تصدی های دولتی موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش مزایده قرارداد را داشته باشند درخواست
های خویش را به آمریت تهیه تدارکات و خدمات اطاق شماره (33) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند.

جلسه آفر گشائی بروز (سه شنبه) مورخ 1/22 /1402 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در اتاق نمبر (31) آمریت تهیه تدارکات وخدمات تدویر می گردد
 

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۹:۷
Background image

اعلان تدارکات

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خودروی ساحات سبز پـوهنتون پـولی تـخنیک کابل برای سا ل 1403 اشتراک نمـوده ونقل شرطنامه . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲ - ۱۴:۴۱
Background image

اعلان مجدد تدارکات

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری پوهنخی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 اشتراک . . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۵ - ۱۴:۲۷
Background image

اعلان مجدد تدارکات

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات ووسایل لابراتواری برنامه دوکتوراجیوساینس باگرایش پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی ، پوهنځی . . .

Back to tenders