گالری رسانه

ختم کلستر برنامه های فوق لیسانس دیپارتمنت های انجنیری و زراعت

د لوړو زده کړو بنسټونو د انجنیري او کرنې څانګو د فوق لېسانس برنامو درېیم پړاو کلستر پای ته ورسېد

The culmination of postgraduate programs in the engineering and agriculture departments

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از پوهنتون پولی تخنیک دیدن نمود

The Acting Minister of Higher Education visited Kabul Polytechnic University

د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست د پولی تخنیک پوهنتون څخه لیدنه وکړه

ما مسوول آبادی وطن خود هستیم!

مونږ د خپل وطن د واني مسوول یو!

We hold the responsibility for the advancement and progress of our nation!

محفل فراغت ۵۰۰ محصل پوهنتون پولی تخنیک کابل

The graduation ceremony of 500 students from Kabul Polytechnic University

د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د 500 زدکړیالانو د فراغت غونډه