همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۰:۳۸
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه رنگمالی طعام خانه و بلاک پنجم و ششم لیلیه و احیای پارکینگ وسایط  پوهنتون پولی تخنیک کابل  برای . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۷ - ۱۰:۳۱
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه دوکتورا انجنیری سیول، محیط زیست  و دیپارتمنت انجنیری پطرولیم   برای . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۵:۴۹
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی ترمیمات رنگمالی و بخش برق مسجد جامع محصلان ، ترمیمات ایزوگام بام تعمیرات پوهنتون و ایجاد یک باب اتاق . . .

شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ - ۸:۵۳
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (93) قلم قرطاسیه 
 باب رنگ های پرنتر، ماشین فوتوکاپی، مواد تنظیفاتی و تجهیزات (IT) برای سال . . .

شنبه ۱۴۰۲/۶/۴ - ۸:۲۷
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی حفر یک حلقه چاه به
عمق 260 متر داخل محوطه این پوهنتون ووصل آن به شبکه آبرسانی پوهنتون پولی تخنیک کابل . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۱:۴۷
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده غذا پسمانده
محصلین لیلیه از قبیل میده نان خشک پسمانده، برنج پسمانده، پوست میوه، پوست ترکاری . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۱
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خود روی
ساحات سبز پوهنتون پولی تخنیک کابل برای سال 1402اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوطه را . . .

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - ۱۰:۲۱
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - ۹:۳۵
Background image

Pagination