پروسه داوطلبی پروژه (۷۳) قلم اجناس مختلف النوع از قبیل قرطا سیه باب رنګ های پرنترو ماشین فوتوکاپی ، مواد تنظیفاتی وکمپیوتر باب برای سال ۱۴۴۴

kpu_admin
پروسه داوطلبی پروژه  (۷۳) قلم اجناس مختلف النوع از قبیل قرطا سیه باب رنګ های پرنترو ماشین فوتوکاپی ، مواد تنظیفاتی وکمپیوتر باب برای سال ۱۴۴۴

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نمایند تا در پروسه داوطلبی پروژه (۷۳) قلم اجناس مختلف النوع از قبیل قرطا سیه باب رنک های پرنتر و ماشین فوتوکاپی ، مواد تنظیفاتی و کمپیوتر باب برای سال ۱۴۴۴اشتراک نموده و نقل شرط نامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک بدست آورند ، آفر های خویش را مطا بق شرا یط مندرج شرط نامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تا ریخ نشر الی ۱۴۴۴/۰۳/۲۷ به ساعت ده بجه قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی و اداری لیلیه پنجم منزل سوم ارایه نماید ، تضمین آفر پول نقد و یا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرط نامه خواهد بود آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی با شد . بنا بر این از شرکت ها ، تصدی ها ی دولتی موسسات ومتشبثین خصوصی که خواهش قرار داد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه ، تدارکات و خدمات اطاق شماره (۳۳) لیلیه پنجم پوهنتون پولی تخنیک کابل بسپارند .

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۱:۴۷
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۰:۵۱
Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - ۱۰:۲۱
Background image

Back to tenders