نخستین کنفرانس علمی - میتودیکی استادان پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک

mujeeb_admin
KPU Logo

Event dates

Event dates -

Location Kabul Polytechnic University

قرار است نخستین کنفرانس علمی - میتودیکی استادان پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک در دو سکشن جداگانه به تاریخ 19 و 20 ماه دلو در محورهای ذیل برگزار گردد.

  1.  استرکچر و اعمار ساختمان ها
  2.  مدیریت و رهبری اعمار ساختمان ها
  3. مهندسی
  4.  شهرسازی و مدیریت شهری
  5. ترسیمات گرافیکی و رسم تخنیکی
  6.  ثقافت و فرهنگ اسلامی

محفل افتتاحیه در سالون کنفرانس آمریت تکنالوژی معلوماتی ساعت 9:00 الی 10:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 19 دلو گرفته میشود.

از اشتراک علاقه مندان گرامی پذیرایی میگردد.

34.5342002, 69.1193756

More events

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ - ۱۲:۲۳ Kabul Polytechnic University
Background image

نخستین کنفرانس علمی - میتودیکی استادان پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک

قرار است نخستین کنفرانس علمی - میتودیکی استادان پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک در دو سکشن جداگانه به تاریخ 19 و 20 ماه دلو در محورهای ذیل برگزار گردد.

  1.  استرکچر و اعمار ساختمان ها . . .