سیمینار آموزشی چهارچوب و برنامه های علمی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در پوهنتون پولی تخنیک

kpu_admin
دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۵:۶
photo

سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.
این سیمینار که از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی به منظور تطبیق و حفظ سند اعتبار دهی دایر گردیده بود در آن رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی، هئیت رهبری تعدادی از پوهنتون های خصوصی، هئیت رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل، روسای پوهنځی ها، استادان، آمرین بخش های اداری و کارمندان اشتراک داشتند.
نخست محترم انجنیر سردار ولی صالحی سرپرست ریاست عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل حضور هئیت رهبری پوهنتون های خصوصی و سایر اشتراک کننده گان را خیر مقدم گفته، در مورد تطبیق و اجرای معیار های یازده گانه تضمین کیفیت و مستند سازی اسناد جهت بر آورده شدن اهداف علمی پوهنتون صحبت نموده، و از مسولین و شاملین سیمینار تقاضا نمودند تا به سیمینار متذکره اشتراک فعال داشته و از اندوخته های شان جهت ارتقای کیفیت علمی نهاد های شان استفاده موثر نمایند.
محترم صالحی از همکاری رهبری و منسوبین پوهنتون پولی تخنیک کابل جهت بهتر سپری شدن این سیمینار اطمینان کامل ابراز نمودند.
متعاقبا محترم استاد شاکر وحیدی رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی از اشتراک مسولین و هئیت رهبری پوهنتون های دعوت شده در این سیمینار تشکر و قدر دانی نموده، در مورد اهمیت تضمین کیفیت و اعتبار دهی در پوهنتون ها و عملی نمودن معیار های تعین شده را از سوی پوهنتون ها حتمی و ضروری دانسته و شریک ساختن نتایج برنامه های سیمینار را برای حل مشکلات پوهنتون ها ضروری دانستند.
قابل یاد آوریست که این سیمینار به مدت چهار روز ادامه داشته و توسط استادان هریک پوهنمل امین احمد زی، محترم پوهنمل قدرت الله ځواک استاد پوهنتون شیخ زاید و محترم تسنیم کاویان استاد پوهنتون خاتم النبیین به پیش برده خواهد شد.

Photo
Photo
Photo
Photo

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۱:۵۲
Background image

سیمینار آموزشی چهارچوب برنامه علمی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در پوهنتون پولی تخنیک کابل خاتمه یافت

این سیمینار که از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی با همکاری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای هئیت رهبری و مسولین این پوهنتون، پوهنتون خصوصی کاردان، پوهنتون خصوصی. . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۰ - ۱۱:۴۸
Background image

ورکشاپ آشنایی با روش های تدریس برای اساتید جدیدالتقرر در پوهنتون پولی تخنیک کابل آغاز گردید

ورکشاپ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.
این ورکشاپ که به منظور آشنایی با روش های تدریس برای استادان جدید التقرر از سوی آمریت انکشاف مسلکی استادان دایر گردیده بود، در آن محترم. . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۸ - ۱۵:۶
Background image

سیمینار آموزشی چهارچوب و برنامه های علمی تضمین کیفیت و اعتبار دهی در پوهنتون پولی تخنیک

سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز یافت.
این سیمینار که از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی به منظور تطبیق و حفظ سند اعتبار دهی دایر گردیده بود در آن. . .

BACK TO NEWS