امضای تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره عالی تفتیش

kpu_admin
شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۵۴
امضای تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره عالی تفتیش

تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره عالی تفتیش به امضا رسید.

درنشستی ایکه در دفتر مقام محترم ریاست پوهنتون تدویریافت محترم پوهنوال عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی تخنیک کابل تشریف آوری مسولین محترم اداره عالی تفتیش را خیرمقدم گفته  پیرامون همکاری دو جانبه و دیدگاه پوهنتون در چوکات قوانین وشفافیت وهمکاری پوهنتون پولی تخنیک کابل و همکاری با نهاد های سکتوری صحبت همه جانبه نمودند. سپس محترم سید بلال هاشمی معاون امور تقنینی وتکنالوژی معلوماتی ضمن صحبت از اعتبار پوهنتون پولی تخنیک کابل منحیث یک نهاد علمی واکادمیک تمجید نموده وهمکاری همه جانبه آن اداره را ابراز نمودند و از استادان تقاضا نمودند تا در بخش های تخنیکی اداره عالی تفتیش را همکاری ومعاونت نمایند.

 حین امضا تفاهمنامه متذکره محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرمحمد نسیم نسیمی معاون علمی پوهنتون محترم پوهاند محمد نذیرنجابی رئیس پوهنحئی ساختمان های ترانسپورتی محترم پوهنوال امان الله فقیری رئیس پوهنحئی ساختمانی ومحترم پوهنیار فضل الرحمن اخلاص آمربرنامه های ماستری ومسولین اداره محترم عالی تفتیش حضور داشتند.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۶/۱۶ - ۱۰:۱۳
Background image

معرفی محترم انجنیر زیارمل خطاب بحیث نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی  به پوهنتون پولی تخنیک کابل

معرفی محترم انجنیر زیارمل خطاب بحیث نماینده فوق العاده وزارت تحصیلات عالی به پوهنتون پولی تخنیک کابل

شنبه ۱۴۰۰/۵/۲۳ - ۱۰:۵۴
Background image

امضای تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره عالی تفتیش

تفاهمنامه همکاری دوجانبه میان پوهنتون پولی تخنیک کابل واداره عالی تفتیش به امضا رسید.

درنشستی ایکه در دفتر مقام محترم ریاست پوهنتون تدویریافت محترم پوهنوال عبدالرشید اقبال رئیس عمومی. . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۱:۱۸
Background image

برنامه سیرعلمی محصلان ممتازپوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست:

برنامه سیرعلمی برای محصلان ممتاز دوره های لیسانس وماستری پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست برگذارشد.

محترم پوهنیار محمد نجیم نسیمی استاد آن پوهنځی درمورد منابع آب  ومحیط زیست درمنطقه. . .

BACK TO NEWS