امضاء تفاهمنامه میان پوهنتون پولیتخنیک کابل ودانشگاه آزاد اسلامی ایران درکابل

kpu_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۵:۵۵
امضاء تفاهمنامه میان پوهنتون پولیتخنیک کابل ودانشگاه آزاد اسلامی ایران درکابل

محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر عبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولیتخنیک کابل به تاریخ 13/7/1399 با محترم دوکتورگنجی استاد دانشگاه آزاد اسلامی ایران وهیئت همراه شان ملاقات نموده وبه ایشان خوش آمدید گفتند.

دکابل پولیتخنیک پوهنتون اوپه کابل کې دایران آزاد اسلامی پوهنتون ترمنځ  دهوکړه لیک لاسیک کېدل

سپس رئیس عمومی پوهنتون پولیتخنیک کابل در رابطه به خصوصیات علمی واکادمیک پوهنتون پولیتخنیک کابل دربخش های مختلف،فعالیت ها ودست آورد ها،روابط علمی ،اکادمیک وفرهنگی با نهاد ها وسازمان ها ،توسعه روابط علمی ،امضاءتفاهمنامه ها با نهاد های داخلی وخارجی صحبت همه جانبه نمودند

دکابل پولیتخنیک پوهنتون اوپه کابل کې دایران آزاد اسلامی پوهنتون ترمنځ  دهوکړه لیک لاسیک کېدل

متعاقبا" محترم دوکتور گنجی استاد دانشگاه آزاد اسلامی از روابط وهمکاری های علمی واکادمیک پوهنتون پولی تخنیک کابل با آن پوهنتون وسایر پوهنتون های خارجی اظهار خرسندی نموده ودرمورد فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی درجمهوری اسلامی ایران  و واحد های دومی آن درسایر کشور های جهان معلومات همه جانبه را به رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل ارائیه داشتند .

سپس دوکتور صادقی یک تن ازمسولین دانشگاه آزاد اسلامی ایران درافغانستان در رابطه به فعالیت ها ودست آورد های دانشگاه متذکره صحبت نموده واز فراهم نمودن زمینه ملاقات رئیس پوهنتون پولیتخنیک کابل با هیئت متذکره ابراز سپاس وامتنان نمودند.

دراخیرملاقات با امضاء تفاهمنامه میان پوهنتون پولیتخنیک کابل و دانشگاه آزاد اسلامی ایران درکابل،درحضورداشت محترم پوهنوال دیپلوم انجنیر محمد نسیم نسیمی معاون علمی ، پوهنوال قاهره رسولی معاون امورمحصلان وسایر استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل به پایان رسید 

دکابل پولیتخنیک پوهنتون اوپه کابل کې دایران آزاد اسلامی پوهنتون ترمنځ  دهوکړه لیک لاسیک کېدل دکابل پولیتخنیک پوهنتون اوپه کابل کې دایران آزاد اسلامی پوهنتون ترمنځ  دهوکړه لیک لاسیک کېدل دکابل پولیتخنیک پوهنتون اوپه کابل کې دایران آزاد اسلامی پوهنتون ترمنځ  دهوکړه لیک لاسیک کېدل

 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۲:۴۷
Background image

ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی‌تخنیک کابل با آقای کای استیگر (kai-Steger) مسؤول پروژه (GIZ) در افغانستان .

ملاقات محترم پوهنوال دیپلوم انجنیرعبدالرشید اقبال رئیس عمومی پوهنتون پولی‌تخنیک کابل با آقای کای استیگر (kai-Steger) مسؤول پروژه (GIZ) در افغانستان .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۱۰:۲۲
Background image

امضای تفاهمنامه بین پوهنتون پولی تخنیک کابل و شرکت خدماتی مشورتی آموزشی افغان ایلیت

تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل وشرکت خدماتی آموزشی افغان ایلیت به منظور همکاری در ارتقای ظرفیت محصلان با تطبیق پروگرام ها وکورس ها برای محصلان ازجانب شرکت متذکره با این. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ - ۹:۵۹
Background image

امضا تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و اجتماع متفکران جوان

امضا تفاهمنامه همکاری میان پوهنتون پولی تخنیک کابل و اجتماع متفکران جوان

BACK TO NEWS