اعلان تدارکاتی

kpu_admin
photo

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات و وسایل لابراتواری برنامه دوکتورا پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی، جیوساینس گرایش پوهنځی جیوماتیک و کدستر برای سال 1402 اشتراک نموده و نقل شرط نامه مربوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورند، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 1402/8/30 به ساعت ده بجه قبل از ظهر به دفتر معاونیت مالی و اداری این پوهنتون واقع لیلیه پنجم منزل سوم ارایه نمایند، تضمین آفر پول نقد و یا گرانتی بانکی طبق شرایط مندرج شرطنامه خواهد بود آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.
بنا از شرکت ها، تصدی های دولتی، موسسات و متشبثین خصوصی که خواهش قرارداد را داشته باشند درخواست های خویش را به آمریت تهیه ، تدارکات و خدمات این پوهنتون واقع لیلیه پنجم، منزل سوم اطاق شماره 33 تسلیم نمایند.
جلسه آفر گشایی به روز سه شنبه مورخ 1402/8/30 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در دفتر معاونیت مالی و اداری پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار میگردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲ - ۱۴:۴۱
Background image

اعلان مجدد تدارکات

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری پوهنخی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 اشتراک . . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۵ - ۱۴:۲۷
Background image

اعلان مجدد تدارکات

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات ووسایل لابراتواری برنامه دوکتوراجیوساینس باگرایش پوهنځی انجنیری صنایع کیمیاوی ، پوهنځی . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری پوهنځی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 اشتراک . . .

Back to tenders