اعلان تدارکات

kpu_admin
photo

Publish Date

Closing Date

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خودروی ساحات سبز پـوهنتون پـولی تـخنیک کابل برای سا ل 1403 اشتراک نمـوده ونقل شرطنامه مربـوطه را در حافظه یا فلش دسک بدست آورنـد ، آفرهای خـویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه طبق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی 1403/1/13 به ساعت ده بـجه قبل از ظهر به دفتر معاونیـت مالی واداری لیلیه پـنجم منزل سـوم پوهنتون پولی تخنیک کابل ارایه نـمایـد ، تـضمین آفر پـــول نـقد ویاگرانتی بانکی طبق شرایـط منـدرج شرطنامه خـواهد بود آفرهای ناوقت رسیــده وانترنتی قابل پــذیرش نمی باشد .
بناً از شرکت ها ، تصدی های دولتی موسسات ومتشبثین خصوصی که خــواهش قرارداد را داشته باشند درخـواست های خویش را به آمریــت تهیه، تــدارکات و خدمات لیلیه پــنجم پوهنتون پولی تخـنیک کابل بسپارند.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۲/۴ - ۱۰:۲۳
Background image

اعلان تدارکاتی

پوهنتون پولی تخنیک کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده مواد غذایی پسمانده محصلان لیلیه از قبیل میده نان خشک پسمانده، برنج پسمانده، پوست میوه های . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۹:۷
Background image

اعلان تدارکات

پوهنتون پــولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعـوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مزایده علف خودروی ساحات سبز پـوهنتون پـولی تـخنیک کابل برای سا ل 1403 اشتراک نمـوده ونقل شرطنامه . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲ - ۱۴:۴۱
Background image

اعلان مجدد تدارکات

پوهنتون پولی تخنیک کابل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی پروژه تجهیزات لابراتواری برنامه ماستری پوهنخی انجنیری ساختمان های ترانسپورتی برای سال 1402 اشتراک . . .

Back to tenders