اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

kpu_admin
photo

بدینوسیله به تاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد قرارداد پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق 260 متر و وصل آن به شبکه آبرسانی پوهنتون پولی تخنیک کابل ، دارای شماره داوطلبی  (MOHE/KPU/114/NCB) به شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی  فریاد امیری دارنده جواز نمبر ( 72482) آدرس: لب جر خیرخانه ناحیه 15   مرکز - کابل - ا فغانستان ، به قیمت مجموعی مبلغ (3298212)سه میلیون و دو صد نود هشت هزار و دو صد دوازده افغانی  اعطا ء نماید.
اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی  طورکتبی توام بادلایل آن به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل واقع کارته مامورین ناحیه پنجم ،کابل ،افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نماید .
این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد 
شد.

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

لطف فرموده مضمون ذیل رایک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۲:۱۴
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

لطف فرموده مضمون ذیل را یک مرتبه از طریق رادیو وجریده نشرنماید .
بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ، پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ - ۹:۵۷
Background image

اطلاعیه

پوهنتون پولی تخنیک کابل در نظر دارد تا با استفاده از رخصتی های زمستانی دوره های آموزشی رایگان را در بخش های مختلف برای محصلان دایر نماید، که برنامه پایتون (Python) نیز شامل آن میباشد.
ج . . .

بازگشت به اطلاعیه ها