د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ساختمانی پوهنځي علمي میتودیکی کنفرانس

kpu_admin
Mon, Feb 15 2021 10:45 AM
د کابل پولی تخنیک پوهنتون د ساختمانی پوهنځي علمي میتودیکی کنفرانس

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی جهت ارایه مقالات علمی استادان پوهنحی ساختمانی تدویریافت.

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت .

درنخست محترم پوهنوال دکتورامان الله فقیری رئیس پوهنحی ساختمانی استادان واشتراک کننده گان کنفرانس را خیرمقدم گفته ودرمورداهمیت وضرورت تدویر کنفرانس علمی میتودیکی صحبت نمودند. همچنان تقسیمات ومعرفی سکشن ها توسط محترم پوهنیارعبدالتواب علیم معاون پوهنحی ساختمانی صورت گرفت که استادان مقالات شان را درسکشن ها ارایه نمودند.

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

محفل اختتامیه توسط محترم پوهنوال دکتورامان الله فقیری رئیس پوهنحی ساختمانی باجمع بندی مقالات وارایه نتایج عالی ارزیابی گردیده ازمسئولین برگزارکننده کنفرانس و استادان بخاطرزحمات شان تشکروقدردانی نمودند.

محفل با قرائت دعائیه  توسط محترم پوهنوال عبدالله زاهدی خاتمه یافت.

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابلکنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

Latest news

Thu, Nov 26 2020 9:05 AM
Background image

Granting the third stage accreditation document to Kabul Polytechnic University

The issue of accreditation is a vital issue for scientific and academic institutions. Universities and institutions of higher learning in all countries are reviewed by a body called. . .

BACK TO NEWS