کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

kpu_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۰:۴۵
کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی جهت ارایه مقالات علمی استادان پوهنحی ساختمانی تدویریافت.

محفل باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید وپخش سرود ملی آغازیافت .

درنخست محترم پوهنوال دکتورامان الله فقیری رئیس پوهنحی ساختمانی استادان واشتراک کننده گان کنفرانس را خیرمقدم گفته ودرمورداهمیت وضرورت تدویر کنفرانس علمی میتودیکی صحبت نمودند. همچنان تقسیمات ومعرفی سکشن ها توسط محترم پوهنیارعبدالتواب علیم معاون پوهنحی ساختمانی صورت گرفت که استادان مقالات شان را درسکشن ها ارایه نمودند.

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

محفل اختتامیه توسط محترم پوهنوال دکتورامان الله فقیری رئیس پوهنحی ساختمانی باجمع بندی مقالات وارایه نتایج عالی ارزیابی گردیده ازمسئولین برگزارکننده کنفرانس و استادان بخاطرزحمات شان تشکروقدردانی نمودند.

محفل با قرائت دعائیه  توسط محترم پوهنوال عبدالله زاهدی خاتمه یافت.

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابلکنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

 

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۳:۵
Background image

ورکشاپ آموزش مبتنی بر نتیجه (OBE) وآموزش محصل محوری (SCL) پوهنتون پولی تخنیک کابل

ورکشاپ آموزش مبتنی بر نتیجه  و محصل محوری (OBE- SCL) به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت های تدریس اعضای کادر علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل از طرف آمریت انکشاف مسلکی استادان این پوهنتون و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ - ۱۱:۳۹
Background image

پروژه ایجاد مرکز (ICT) پوهنتون افتتاح گردید:

پروژه ایجاد مرکز (ICT) پوهنتون افتتاح گردید

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۰:۴۵
Background image

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

کنفرانس علمی- میتودیکی استادان پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل

BACK TO NEWS